Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 4
پزشک خانواده [بایگانی] - جامعه مجازی رهپویان

PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : پزشک خانواده



فرشته ی اخمو
دوشنبه ۲۶ تیر ۹۱, ۲۲:۱۹
با مطالعه این تاپیک خواهید توانست اطلاعات جامع وآگاهی لازم از راههای تشخیص ، درمان وپیشگیری از تمام بیماریهای شایع در پیرامون خود، محل زندگی ومحیط کار خویش به دست آوریدو از جدیدترین دستاوردهای علم پزشکی بهره جویید چرا که با شناخت بیماریهایی که شما وخانواده شما را تهدید می کند بهتر می توانید با آنها مواجه شوید وبا آنها مبارزه کنید ویا با پزشک خود مشورت کنید. در این راستا هر چه آگاهی پزشکی جامعتری داشته باشید راههای پیشگیری ودرمان آن را بهتر خواهید شناخت وموفقتر خواهید بود.

فرشته ی اخمو
دوشنبه ۲۶ تیر ۹۱, ۲۲:۲۳
پزشک خانواده یعنی چه ؟
( Family Physician)
با پیشرفت روز افزون علوم متعدد زیستی وبه ویژه علم پزشکی وبهداشت همگانی ، شایسته است دانش وآموخته های علوم پزشکی به خانواده راه یابد و همگان آموزشهای لازم را از بیماریهایی که آنها را تهدید می کند کسب کنند. چه بسا بسـیاری از بیماریهایی که طی روز، هفته یا ماه در بین کودکان واعضای میانـسال وسالمند خانواده بروز می کند، اگر اطلاعات پزشـکی محدودی هم داشته باشیم نیازی به مراجعه به پزشک وبیمارسـتان نیست وتنها با یک اقدام ساده پزشـکی ویا دارویـی در منزل درمان می شویم.
منظور از پزشک خانواده یعنی این که افراد خانواده زیر نظر دائمی یک پزشک باشند وآن پزشک برای تک تک افراد خانواده پرونده پزشکی تشکیل بدهد وآنها را به خوبی بشناسد ودر مواردی که نیاز به آموزش عمومی خانواده است ، چه از طریق مشاهده خانوادگی ویا انفرادی ، آموزشهای لازم را به خانواده بدهد وگهگاه که نیاز به ارجاع به پزشک دیگری باشد ومثلاً نیاز به جراحی چشم یا قلب باشد ضرورت دارد که پزشک خانواده شما ، شرح حال بیماریهای گذشته وکنونی شما را همراه با داروهایی که حساسیت دارید در یک گزارش پزشکی نوشته وبه پزشک دیگر تحویل دهد. در کشورهای اروپایی وآمریکایی مفهوم پزشک خانواده تا حد زیادی جا افتاده وهمه مردم تحت درمان وآموزش یک پزشک مخصوص خانوادگی ، چه از نظر پزشکی عمومی وتخصصی ودندانپزشکی وروانپزشکی هستند.
در حقیقت منظور از پزشک خانواده، همان طبیبی است که اطلاعات جامع وهمه جانبه از بیماریهای مختلف دارد وبرای مرحله اول اقدام به درمان دارویی بیماریهای دستگاه گوارش ، گوش وحلق وبینی ، چشم ، عفونتهای زنان و... می کند ودر صورتی که نیاز به متخصص باشد طی نامه ای بیمار را به پزشک متخصص ارجاع می دهد. اما در ایران کاملاً برعکس است وبرخی از مردم بر این تصورند که حتی برای یک بیماری ساده فشار خونی وقلبی باید نزد فوق تخصص جراحی قلب بروند ویا برای یک مشکل ساده گوش یا گلو وبینی نزد متخصص گوش وحلق وبینی بروند در حالی که بایستی به گونه ای این معضل عمومی مردم ایران را توسط مردم ودولت حل کرد تا پزشک فوق تخصص ومتخصص فرصت کافی برای درمان بیمارانی که به این تخصصها نیاز دارند را داشته باشند. شاید یک پزشک عمومی با دادن یک قطره ضد حساسیت چشمی نیاز به رفتن نزد متخصص چشم را برطرف کند. در این صورت هم از نظر هزینه و وقت صرفه جویی می شود وهم می توان برای بهداشت ودرمان یک کشور برنامه ریزی کرد.
خوشبختانه در سالهای اخیر ،استقرار « پزشک خانواده » در سطح روستا وحاشیه شهرهای کشور انجام شده و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از طریق شبکه بهداشت ومراکز بهداشتی وخانه های بهداشت ، توانست سیستم ارجاع را به بهترین وجه به اجرا در آورد وبا استقرار شبانه روزی پزشک خانواده در مراکز درمانی به یکی از بزرگترین آرزوهای خدمات درمانی همگانی وبه ویژه در همسویی با بیمه خدمات درمانی روستایی وتامین اجتماعی نائل آید.

فرشته ی اخمو
دوشنبه ۲۶ تیر ۹۱, ۲۲:۲۵
تاریخچه علم پزشکی در ایران وجهان 1
تاریخ علم پزشکی به تاریخ حیات بشر در دوران پارینه سنگی ونوسنگی بر می گردد. در آن دوران (حدود ده هزار سال پیش ) غذای بشر بیشتر شکار حیوانات واستفاده از گیاهان وحشی بود. در آن هنگام انسان با خود اندیشید که خواهد توانست حیواناتی را که وحشی وخطرناک نیستند اهلی کند وبرای سواری وکارهای سنگین از آنها استفاده کند. انسان با مشاهده رفتار وحرکات حیوانات چیزهایی از آنها می آموخت.
تاریخ نگاران وپژوهندگان معتقدند نخستین آموزنده پزشکی ودامپزشکی به انسان ، حیوانات بوده اند وهمان طوری که محمد بن ذکریای رازی در کتاب مفید الخواص می نویسد: اگر جوجه پرستو یرقان بگیرد، پرستوی مادر برای او سنگ یرقان ( سنگ زرده) می آورد ودر لانه اش می گذارد تا جوجه ها از این طریق درمان شوند. مردم نیز اگر به یرقان دچار می شدند به جوجه پرستو زعفران می مالیدند تا خود پرستو تصور کند جوجه اش یرقان دارد وبرایش سنگ یرقان تهیه می کرد وانسانها از آن سنگ برای درمان یرقان کودکانشان استفاده می کردند.
شاید بتوان چوپانان بیابانگرد را به عنوان نخستین پزشکان ودامپزشکان نام برد که به شکسته بندی حیوانات وآتل بندی آنها ودرمان زخمها از گیاهان وحشی استفاده می کردند.
در آن دوران علوم پزشکی ودامپزشکی با هم مشترک بودند وحتی تا سده های اخیر نیز افرادی که به درمان دام وطیور می پرداختند ودارویی برای آنها تجویز می کردند همان دارو را برای انسان نیز تجویز می کردند. علم پزشکی را که به صورت امروزی سازماندهی شده است به کاهنان بابل ( کلدانیان ) نسبت می دهند. به عقیده جرجی زیدان ( نویسنده وتاریخ نگار مسیحی عرب ) ، سایر ملتها، پزشکی را از کلدانیان آموخته اند. هر چند حتی در دوران غارنشینی نیز انسانها برای خود پزشک ودامپزشک داشتند.
اولین پزشک ودامپزشک در ایران تریته ( Trita) که همان فریدون است بوده واین موضوع بنا به مندرجات یشتها و وندیداد وبرخی مدارک دیگر در اوستا به اثبات رسیده است. سومریان در حدود چهار هزار سال پیش نیز به مسائل پزشکی ودامپزشکی آشنایی ومهارت خاصی داشتند ویکی ازدیرین ترین مدارک طبی جهان مربوط به اجداد ایرانیها ( سومریان ) است. داروهایی را که پزشکان سومری تجویز می کردند بیشتر از گیاهان وجانوران وترکیبات معدنی بوده است. در دامپزشکی نیز سومریها دست به کالبد شکافی می زدند وسپس ایلامیها وآشوریان نیز به امورات دامپزشکی علاقه مند شدند وسکاییان نخستین اقوامی بودند که به پرورش اسب پرداختند ودر درمان بیماریهای اسب تلاش می ورزیدند.
پزشکان مصر نیز سرآمد پزشکی تخصصی کهن بودند. هرودت می نویسد: دانش پزشکی در مصر دارای گرایشها ورشته های متعددی بوده است. مصریها دارای پزشک جراحی مغز واعصاب ، داخلی ودندانپزشک بودند ودر یکی از پاپیروسهایی که از آنها به اندازه 5/4 متر باقی مانده است جراحی مغز ونخاع وبیماریهای زنان وفلجها مورد بحث قرار گرفته است.
پزشکان هندی نیز به ویژه در علم پادزهرها بسیار موفق بوده اند واز آنها در مارگزیدگی وسایر موارد مشابه استفاده می کردند. زرتشتیان نیز در مسائل پزشکی ودامپزشکی پیشرفتهایی داشته اند که در اوستا درج شده است.

فرشته ی اخمو
دوشنبه ۲۶ تیر ۹۱, ۲۲:۲۸
تاریخچه علم پزشکی در ایران وجهان 2
یکی از حکما وپزشکان بزرگ ایران در زمان هخامنشیان جاماسب ( در ادبیات ایران وعرب به لقب « فرزانه » و« حکیم » خوانده شده است. فرهنگ معین ـ جلد پنجم. ) بود که مولف کتابهای طبی وهندسی بوده است وکوروش کبیر نیز با توجه به اهمیتی که به سلامت وبهداشت عموم مردم داشت، داروها وامکانات پزشکی دولتی را به رایگان در اختیار مردم قرار می داد. افزون بر پزشکان ایرانی ، حتی داریوش بزرگ دارای چند پزشک مصری ویونانی در دربار خود بود. داریوش موفق به ساخت یک دانشکده پزشکی در مصر شده بود که در حمله کمبوجیه به مصر مورد تخریب قرار گرفت. داریوش همچنین در ایجاد وساخت مدرسه طب و به تحصیل گماردن فرزندان افراد سرشناس ولایق همت گمارد ودر واقع توانست تعدادی دانشکده پزشکی ودامپزشکی احداث کند.
علوم متعدد تاریخی در واقع مربوط می شود به ملل باستانی مشرق زمین از جمله ایران ، مصر، سوریه ، کلده و هند که متاسفانه پس از حمله اسکندر مقدونی به ایران باعث کشته شدن تعداد زیادی از پزشکان ودانشمندان شد ومنابع وکتابهای علمی ایران به یونان منتقل شد واز آنجا به اروپا ومجدداً به ایران بازگشت. عواقب حمله اسکندر، رخدادهای فجیع آن ونقل وانتقال منابع علمی ما ، متاسفانه در طی این سالها برای ایران جبران ناپذیر بوده است.
بقراط ( حدود 460 ـ 375 پیش از میلاد ) که به عنوان نخستین وبزرگترین پزشک جهان باستان معرفی شده وسوگندنامه بقراط را نیز تمامی فارغ التحصیلان پزشکی قرائت می کنند نیز موفق به تالیف کتابهای متعدد در رشته پزشکی شد. فیثاغورث ، سقراط ، ارسطو، افلاطون ، جالینوس وارشمیدس نیز یکی پس از دیگری به موفقیتهای چشمگیری در تمام زمینه های علوم زیستی شدند وبیشتر این دانشمندان در کتابهای خود از ایران وسایر کشورهای مشرق زمین به عنوان منابع تحقیقاتی خود یاد کرده اند.
بقراط اولین فردی بود که پزشکی علمی را از پزشکی مبتنی بر سنتهای دینی جدا ساخت وبر رعایت اصول بهداشت تکیه کرد. بقراط وافلاطون هم زمان هم بودند اما ارسطو( معلم اول) ، به عنوان شاگرد افلاطون محسوب می شود، هر چند پدر ارسطو پزشک پادشاه مقدونیه وجد اسکندر به شمار می رفت.
ارسطو در واقع فیلسوف ، زیست شناس ، دامپزشک ویک دایره المعارف نویس بود . فرسنامه ارسطو که محققان ریشه آن را در زبان پهلوی دانسته وبه ایرانیان نسبت می دهند ودر واقع از میراثهای به یغما برده شده از ایران توسط اسکندر مقدونی است ، در حقیقت به عنوان جامعترین وبهترین کتاب دامپزشکی جهان باستان است که به زبان فارسی نوشته شده است. ارسطو در تالیف این کتاب زحمات فراوانی را متقبل شد وبه طور همه جانبه مسائل مربوط به دامپزشکی را در آن گنجاند.
از آنجا که کتابخانه های ایران معمولاً در داخل آتشکده ها بوده و در آنجا نگهداری می شدند یکی از هدفهای اصلی حمله اسکندر مقدونی در ایران همانا تخریب آتشکده وسرقت ونابودی تالیفات دانشمندان ایرانی بود. برخی از این آثار منحصر به فرد ونگاشته بر روی پوست حیوانات بود وآن هم به غارت برده شد. در ایران باستان مردم به چهار طبقه تقسیم می شدند وخدمات وآموزشهای پزشکی وعلمی در هر طبقه با طبقه دیگر متفاوت بود. طبقه اول روحانیون یا همان ( کاتوزیان ) که مأمور اجرای تشریفات مذهبی وهدایت دینی مردم بودند.

فرشته ی اخمو
دوشنبه ۲۶ تیر ۹۱, ۲۲:۳۰
تاریخچه علم پزشکی در ایران وجهان 3
معلمان واساتید در این طبقه جای داشتند وامر آموزش از ابتدایی تا عالیه را به عهده داشتند. طبقه دوم ارتشیان یا ( نیساریان ) بودند ودر طبقه سوم کشاورزان یا ( نسودیان ) ودر طبقه چهارم پیشه وران (اهنوخوشی ) جای می گرفتند. البته پزشکان ومنجمان وشعرا ودانشمندان نیز در طبقات اول یا دوم جای می گرفتند. دانشکده پزشکی جندی شاپور ( اهواز فعلی ) نخستین دانشکده پزشکی در ایران بود که در آن اساتید یونانی وایرانی وهندی به تدریس وتحقیق اشتغال داشتند. انوشیروان موفق شد دانشکده پزشکی وبیمارستان جندی شاپور را در دانشگاه جندی شاپور احداث کند وعلوم پزشکی نیز در آن تدریس شود. نخستین طبیب مشهور عالم اسلام وعرب ، معاصر پیامبر اسلام ( ص) ، یعنی « حارث بن کلده » از فارغ التحصیلان دانشگاه جندی شاپور بود. پزشکان جندی شاپور بعداً دانشکده پزشکی بغداد را تاسیس کردند. در زمان ساسانیان به رئیس طبقات پزشکان « درستبد » ( وزیر بهداشت فعلی ) می گفتند وپزشک مخصوص شاه در واقع رئیس دانشگاه جندی شاپور هم بود.
از سایر پزشکان دوران سلطنت انوشیروان می توان به خاندان بختیشوع وجورجیس وبرزویه طبیب اشاره کرد. برزویه طبیب از پزشکان بزرگ زمان انوشیروان در دانشگاه جندی شاپور ( اهواز) بودو رئیس پزشکان ایران ( وزیر بهداشت ) بوده وبه دستور انوشیروان کتاب کلیله ودمنه را که از هند به ایران آورده شده بود از زبان سانسکریت به زبان پهلوی ترجمه کرد. او همچنین فرمول بسیاری از داروها را کشف کرد وبازی شطرنج واسرار آن را برای اولین بار به ایران آورد ودر برابر شطرنج ، بازی « نرد » را اختراع کرد. لقب بزرگمهر طبیب که همان وزیر دانشمند انوشیروان است در واقع برزویه طبیب است.
کتاب رگ شناسی ابو علی سینا ، پزشک ودانشمند ایرانی نیز توانسته است معمای بسیاری از مسائل داخل بدن وآناتومی انسان را تشریح کند و به شاگردانش علوم پایه ای طب را بیاموزد.
از طرفی مهمترین مدرک بازمانده از ایران باستان در مورد پزشکی ودامپزشکی ( بیطاری ) ، متون اوستایی است که در آن در بخش های مختلف وندیداد ، یسنا ، یشتها و خرده اوستا ( از بخش های پنجگانه اوستا ) مطالب پزشکی ، علمی ، دینی و اخلاقی به چشم می خورد.
به ویژه در بخش یسنا که در مورد گاتها صحبت شده است وپژوهشگران معتقدند این بخش در حقیقت سخنان خود زرتشت ( پیامبر ایرانی که دین زرتشتی را آورد واز شعار پندار نیک ، گفتار نیک وکردار نیک در جوار یکتا پرستی بهره مند بود ) است.
در ایران قدیم سه گروه طبیب وجود داشتند : کارد پزشک ( جراح) ،گیاه پزشک ( که به بیمارانش گیاهان دارویی می داد ) ودعا پزشک ( روانپزشک )، البته چشم پزشک ( کحال )، دادپزشک ( پزشک قانونی )، ستور پزشک ( دامپزشک یا بیطار ) نیز وجود داشت.
فریدون( تریته ) ، برزویه طبیب ، حارث بن کلده ، محمد بن ذکریا ی رازی وابن سینا در واقع از پیشگامان ودانشمندان بزرگ تاریخ پزشکی ایران قدیم هستند وهر یک به نوعی در پیشبرد اهداف طبی وعلمی ایران وجهان نقش بسزایی داشته اند.
جا دارد از پیشگامان تاریخ پزشکی ایران آقایان دکتر حسن تاجبخش ( استاد ممتاز دانشگاه تهران ) ودکتر محمود نجم آبادی سپاس وقدر دانی شود.

فرشته ی اخمو
دوشنبه ۲۶ تیر ۹۱, ۲۲:۳۶
بخش اول : بیماریهای عمومی
بخش دوم : بیماریهای عفونی باکتریایی
بخش سوم : بیماریهای عفونی ویروسی
بخش چهارم : بیماریهای انگلی
بخش پنجم : بیماریهای خون
بخش ششم : بیماریهای مغز و اعصاب
بخش هفتم : بیماریهای پوست و مو
بخش هشتم : بیماریهای استخوانی و ارتوپدی
بخش نهم : سرطانها
بخش دهم : ورزش
بخش یازدهم : تغذیه
بخش دوازدهم : مواد مخدر ( سیگار ، الکل ، مواد مخدر)
بخش سیزدهم : طب کودکان
بخش چهاردهم : قلب و عروق
تازه ها
واژه نامه فارسی به انگلیسی

فرشته ی اخمو
دوشنبه ۲۶ تیر ۹۱, ۲۲:۳۸
بیماریهای عمومی
General Diseases
شب ادراری کودکان وتکرر ادراری سالمندان
شوک چیست ؟
چرا به زخمهای معده واثنی عشر دچار می شویم ؟
خونریزی دستگاه گوارش
مرض قند / گواتر چیست ؟
واریس چگونه بروز می کند ؟
آسم وآلرژی یعنی چه ؟
سنگهای مجاری ادراری وصفراوی
کاتاراکت
طب سوزنی چیست ؟ اسلاثی هیپنوتیزم
دیالیز / نازایی
بیماریهای فصل گرما / خون دماغ / فتق
باورهای غلط در زندگی روزمره مردم ایران
نقرس / روماتیسم / تب روماتیسمی / آپاندیسیت
کوتاهی وبلندی قد
ارتباط محیط زیست با پزشکی
فواید روزه داری از دیدگاه پزشکی

فرشته ی اخمو
دوشنبه ۲۶ تیر ۹۱, ۲۲:۴۲
شب ادراری کودکان وتکرر ادراری سالمندان
(Nocturnal and Enursis)
شب ادراری کودکان یکی از معضلات خانواده ها در سراسر دنیا است. اولیا کودکان همیشه از این بابت در فشارهای روحی وعصبی هستند. چرا که در آغاز بر این باورند که فرزندانشان دچار یک بیماری عضوی وداخلی یا کلیوی شده است واز طرف دیگر از نظر نظافت دائمی فرزندانشان در عذابند.
افزون بر شب ادراری کودکان ، تکرر ادرار در سالمندان وخانم ها نیز شایع است وروزانه تعدادی از بیماران مطبها را بیماران بالاتر از 40 سال تشکیل می دهند که به دلیل بزرگی پروستات در مردان وافتادگی رحم یا مثانه در زنان از تکرر ادراری وبی اختیاری ادرار وسوزش ادرار شکایت دارند.
علل بی اختیاری در کودکان
تأخیر در کامل شدن کنترل دریچه مجرای ادراری در مثانه ، التهاب مجرای ادراری ، ناهنجاریهای مادرزادی ، توده های داخل لگن وعلل روحی و روانی.
علل بی اختیاری ادراری در زنان میانسال یا سالمند بیشتر مربوط می شود به افتادگی مثانه ورحم، سابقه عفونت ، چاقی زیاد وبرخی اختلالات مشابه ، اما در مردان به بزرگی پروستات نیز مربوط می شود.
بی اختیاری ادراری دو نوع است : اولیه وثانویه. منظور از بی اختیاری ادراری اولیه آن است که در کودک از بدو تولد تا 5 یا 6 سالگی باز هم این بی اختیاری ادراری پا بر جااست. در این گونه بچه ها بیشتر شب ادراری شایع است. البته خیس کردن کودکان برای یک بار در ماه در بیش از 25 درصد کودکان حدود 6 ساله مشاهده می شود ومنظور از بی اختیاری ادراری اولیه آن است که کودک مثلاً در هفته حدود 5 شب جای خود را خیس می کند.
منظور از بی اختیاری ثانویه این است که کودک در طی سالهای گذشته برای یک دوره مثلاً 2 ماهه یا 6 ماهه بی اختیاری ادراری نداشته است ومجدداً فعلاً به آن دچار شده است که در این صورت می توان به برخی بیماریهای عضوی مثل عفونت مجرای ادراری ( پیشابراه ) یا ناهنجاری مادر زادی توجه داشت. اما در نوع اولیه علت بیشتر در تاخیر تکامل دریچه خروجی ادرار مثانه ( اسفنگتر تحتانی مثانه ) است.
درمان
برای کودکان زیر 6 سال معمولاً توصیه خاصی برای درمان نمی شود وحتی الامکان باید کوشید با مصرف کمتر مایعات در شب وکاستن اضطراب و فشارهای روحی کودکان ، از شدت بی اختیاری ادراری کاست زیرا در بیش از 80 درصد موارد خود به خود در طی 6 سال اول تولد بهبود می یابند وحتی پس از 6 سالگی تا 9 سالگی نیز حدود بیش از 15 درصد کودکان خود به خود بهبود می یابند. اگر فشارهای عضوی وروحی کودک بیش از انتظار باشد واو دچار بی اختیاری ادراری شود ونیاز حتمی به دارو باشد باید تحت نظر پزشک خانواده او را درمان کرد واحتمال بر آن است که حتی در سن 5 سالگی نیز نیاز به دارو درمانی باشد.
بهترین روش کنترل وجلوگیری از بی اختیاری ادراری استفاده از آژیر شب ادراری یا سایر ابزارها برای هشدار دادن به کودک در خواب ، در صورت تحریک برای دفع ادرار، است که در این حالت تا 80 درصد احتمال بهبودی هست. از روشهای دارو درمانی برای بی اختیاری ادراری می توان استفاده از قرص ایمی پرامین ، اکسی بوتینین ویا تولترودین را در نظر داشت که باید با نظر پزشک تجویز شود.
پیشگیری
بهترین راه پیشگیری از بی اختیاری ادراری در کودکان ، در آغاز مشاوره با پزشک خانواده کودک وعدم مصرف مایعات در ساعات پیش از خواب وسپس تخلیه ادرار ، لحظاتی قبل از خواب وآرامش دادن به کودک طی روز ولحظات پیش از خواب است. از راههای دیگر برای پیشگیری از شب ادراری کودکان اینکه با آزمایشات و سونوگرافی مربوطه برای اولیا ثابت شود که کودک دچار ناهنجاریهای مادر زادی دستگاه ادراری وتناسلی ویا عفونت مجرای خروجی ادراری نیست واگر هست باید درمان شود.
استفاده از آژیر شب ادراری که در ایران هنوز همگانی نشده است بسیار مفید است. برای زنانی که دچار تکرر ادرار می شوند بهتر است به درمان علت آن بپردازند یعنی اگر دارای عفونت دستگاه تناسلی هستند آن را درمان کنند واگر به افتادگی مثانه یا رحم دچار هستند اقدام به جراحی کنند. در مورد مردان سالمند یا میانسال نیز بهتر است ابتدا عفونت را برطرف کنند ، سپس در صورت داشتن پروستات بزرگتر از حد طبیعی ، به درمان آن اقدام ورزید. استفاده از قرص ایمی پرامین، آمی تریپتیلین،تولترودین واکسی بوتینین برای بی اختیاری ادراری ویا تکرر ادراری افراد بزرگسال مردان وزنان نیز مفید است.

hands of god
دوشنبه ۲۶ تیر ۹۱, ۲۲:۴۵
لینکشو بذار نجاتمون بده پهلوون !

hands of god
دوشنبه ۲۶ تیر ۹۱, ۲۲:۵۷
پس اجازه پهلوان
[Only Registered And Activated Users Can See Links]

فرشته ی اخمو
دوشنبه ۲۶ تیر ۹۱, ۲۳:۱۰
پس اجازه پهلوان
[Only Registered And Activated Users Can See Links]

صاحب اجازه این
من از خود آقای دکتر گرفتم + اجازه استفاده
و اینکه خیلی کتاب خوبیه و دونستنش واجب
ممنون
پست قبلیمو پاک میکنم
ایشالا که به درد یک نفر بخوره

فرشته ی اخمو
سه شنبه ۲۷ تیر ۹۱, ۱۰:۳۳
شوک چیست ؟
( Shock)
به اختلال شدید در انتقال مواد وعملکرد عروق وبافتهای بدن، شوک می گوییم. بارها شده که فردی در اثر تصادف یا سکته قلبی ویا مسائـل روحی وعصبی وارد شوک شده است و خطر مرگ او را تهدید می کند. زیرا بیماری که وارد شوک شده است در واقع در یک قدمی مرگ قرار دارد وباید سریعاً درمان شود.
علل شوک
خونریزی داخلی یا خارجی ناشی از ضربه وبیماریهای مختلف ، اسهال واستفراغ، سوختگیهای شدید ، مرض قند ، سکته قلبی ، اختلالات عروقی ، عفونتها، آلرژی داروها ( مانند پنی سیلین ) ، ضایعات نخاعی وفوق کلیوی وتیروئیدی .
علائم بالینی
رنگ پریدگی شدید ، کاهش تنفس ، تپش قلب ، بیقراری ، تغییرات هوشیاری یا روانی ، کاهش فشار خون ، نبض ضعیف وتند ، سردی دستها وپاها ، کاهش شدید دفع ادراری.
تشخیص
با توجه به علائم بالینی وشرح حال از اطرافیان وبررسی علل وقوع شوک می توان به تشخیص شوک رسید. از طریق آزمایشگاه یا معاینات طبی ویا اینکه توسط نوار قلب ، عکس قفسه سینه و سایر اقدامات پاراکلینیکی به تشخیص نهایی رسید.
درمان
برای درمان شوک ابتدا باید به کشف علت وقوع شوک دست یابیم مثلاً اگر علت شوک خونریزی از یک رگ باشد باید با جراحی ویا اقدامات پانسمان به طور اورژانسی ، رگ مربوطه را بست ودر صورت نیاز چند واحد خون به بیمار تزریق کرد. اگر علت شوک عفونت خون باشد باید از طریق آنتی بیوتیکهای قوی به درمان پرداخت واگر علت در اسهال واستفراغ باشد باید به سرم درمانی وداروهای مورد نیاز آن را درمان کرد. شوک ناشی از پنی سیلین وداروهای ادرار آور نیز بسیار شایع است که باید با اقدام سریع به درمان آنها پرداخت. مثلاً برای درمان شوک پنی سیلین بایستی سریعاً به بیمار آدرنالین ( اپی نفرین ) وهیدروکورتیزون وپرومتازین وریدی یا عضلانی تزریق کرد واقدامات اکسیژن درمانی واورژانسهای مورد نیاز را سریعاً انجام داد.
عوارض
فلج اعضای بدن ، نارسایی قلبی وتنفسی ، اختلالات متابولیک ، مرگ.
پیشگیری
بهترین راه پیشگیری از شوک ، درمان به موقع بیماریهای فردی ، احتیاط هنگام کار و رانندگی ، شناخت داروها وعوارض آنها ، بهداشت فردی واجتماعی برای پیشگیری از اسهال واستفراغ وتنظیم داروهای افراد دیابتی است.

فرشته ی اخمو
چهارشنبه ۲۸ تیر ۹۱, ۲۱:۵۸
زخم معده واثنی عشر
Gstroduodenal Ulcer
شیوع این بیماری در تمام کشورهای دنیا به حدی بالاست که می توان گفت تقریباً در هر خانواده حداقل یک نفر از این عارضه رنج می برد ودر بیشتر خانه ها « شربت سفید معده » به اندازه آسپرین شهرت پیدا کرده است.
علل زخم معده واثنی عشر وعوامل تشدید کننده آن عبارتند از :
ـ عدم تعادل اسید معده وپیسین
ـ عوامل دفاعی مقاومت مخاطی
ـ گروه خونی o
ـ استرس وفشارهای عصبی وروحی
ـ سابقه خانوادگی ، ارث، قهوه والکل
ـ میکروبی به نام هیلکوباکتر پیلوری .
رژیم غذایی برای مبتلایان به زخمهای معده واثنی عشر :
1 . اغذیه مضر: مصرف قهوه ، چای پر رنگ ، الکل وادویه در تشدید وحتی در بروز این بیماری دخالت دارند.
مصرف زیاد اغذیه ترش ، نمک دار ، شیر ومیوه ، سبزیجات خام وبرنج نیز در ازدیاد ترشح اسید معده وسوزش ودردهای معده واثنی عشر ودر نتیجه مزمن شدن وتورم آن دخالت به سزایی دارند.
2 . اغذیه مفید در بیماران مبتلا به ناراحتی معده روده : افرادی که مبتلا به ناراحتی معده وروده هستند باید از غذاهایی استفاده کنند که هضمشان آسان وساده بوده وباعث نفخ دستگاه گوارش نشوند. این غذاها عبارتند از :غذاهای کبابی ویا خورشتی ( فاقد ترکیبات سرخ شده ) ، انواع سوپ کم چربی وآب میوه ها نان ، پنیر ، ماست ( به مقدار کم ).
در سالهای اخیر ثابت شده است که بیشتر افرادی که دل دردهای مداوم وسوزشی معده چند ساله دارند در معده شان نوعی باکتری به نام « هلیکوباکتر » وجود دارد وبرای تشخیص آن می توان از طریق آزمایش خون ویا مدفوع وتست تنفسی وهمچنین از طریق آندوسکوپی وبیوستی معده آنرا تشخیص داد وسپس با آنتی بیوتیک خوراکی آنرا درمان کرد.
مشکلات روحی وعصبی وخانوادگی در بروز علائم ودرد معده دخالت دارند. بسته به نوع التهاب معده ( گاستریت ) ویا زخم گوارشی داروی مربوطه تجویز می شود.
تقریباً همه افرادی که از غذاهای حجیم از جمله برنج زیاد ویا غذاهای پر چربی وسنگین استفاده می کنند درجاتی از ورم معده وروده ها ونفخ شکم و در نتیجه چاقی سطح شکم واضافه وزن دیده می شود. پس بهتر است از غذاهای کم حجم وسبک وزود هضم استفاده شود واز ورزشهای روز مره نیز غافل نشود. داروهایی که تاکنون در ایران وسایر کشورها برای درمان التهاب وزخمهای معده واثنی عشر با توجه به پیشرفت علم پزشکی تجویز می شود عبارتند از :
قرص وشربت آلومینیوم ام جی اس ( وترکیبات مشابه )، قرصهای سایمتیدین ، فاموتیدین ، نیزاتیدین ، امه پرازول ، بیسموت ، ساکرالفیت ، پمپ پروتون ، ( مترونیدازول ـ آموکسی سیلین ) ، میزپروستول ، کلاریترومایسین ، تتراسایکلین ، لانزوپرازول ، پنتوپراول ، داکسی سایکلین ، فورازولیدون.

فرشته ی اخمو
جمعه ۳۰ تیر ۹۱, ۰۰:۰۳
خونریزی دستگاه گوارش
Gl- bleeding
احتمال دارد هر فردی در طول زندگی خود دچار خونریزی گوارشی از معده وروده شود. به ویژه در افراد بالای 40 سال شیوع این بیماری بیشتر است ومعمولاً مورد وحشت خانواده وفرد بیمار می شود زیرا ممکن است به یک بیماری بدخیم در داخل شکم خود مشکوک شود. گاهی نیز ممکن است فرد بیمار در ادامه خونریزی وارد مراحل شوک ومرگ شود.
علل خونریزی گوارشی
زخم معده واثنی عشر ، سرطان معده ، سرطان خون ، واریس مری وسایر اختلالات خونی وعروقی در دستگاه گوارش ، داروها ، تومورهای خوش خیم ، عفونتها ، هموروئید( بواسیر )، استرس ، اسهال خونی و.... از علل خونریزی گوارشی است.
علائم بالینی در خونریزی گوارشی فوقانی وتحتانی
دل درد ، تهوع واستفراغ ، مدفوع سیاه وخونی ، ضعف عمومی ، تپش قلب ، شوک ، سردی انتها ( دست وپا ) ، رنگ پریدگی ، کاهش فشار خون ، پوست سرد ومرطوب ، کاهش ویا قطع ادرار ، ازدیاد اوره خون.
تشخیص
برای تشخیص علت خونریزی گوارشی در یک فرد وآگاهی از محل خونریزی ، ابتدا باید از بیمار شرح حال گرفت وسابقه بیماری اش را پرسید. ابتدا باید دانست آیا بیمار سابقه زخم معده ویا هموروئید دارد یا خیر. سپس باید معاینات بالینی وفشار خون کنترل شود وبرای آزمایش خون از نظر میزان کم خونی وتستهای خونی وآزمایش مدفوع بررسیهای لازم انجام گیرد. گاهی به آندوسکوپی ویا کولونوسکوپی وعکسهای روده نیاز است وگاه نیز بر حسب علت بیماری باید عکسبرداری عروقی( آنژیوگرافی ) ویا سایر آزمایشات پاراکلینیکی انجام شود. مراحلی که باید انجام شود عبارت است از :
ارزیابی اولیه ، احیا ، تشخیص ، درمان.
درمان
درمان خونریزی گوارشی بستگی به علت بروز آن دارد. مثلاً در صورتی که علت خونریزی زخم ویا سوراخ شدن معده واثنی عشر است باید با سرم درمانی ویا جراحی محل خونریزی را بست، در صورتی که علت آن واریس مری باشد باید عروق واریسی را با دستگاه یا دارو مسدود کرد ؛ واگر عفونتهای متعدد باشد باید عفونتها را درمان کرد.
معمولاً با استفاده از آمپول رانتیدین، سایمتیدین ویا هیوسین از شدت اسید معده ودرد آن کاسته می شود تا به درمان اصلی ، مثلاً شستشوی معده با سونداژ ویا موارد مشابه بپردازیم. تزریق خون در اکثریت موارد ضرورت می یابد وگاهی نیز مجبوریم با اکسیژن وسونداژ ادراری به درمان وتشخیص کمک کنیم.

فرشته ی اخمو
جمعه ۳۰ تیر ۹۱, ۲۱:۴۳
مرض قند
دیابت Diabetes
بیماری قند که نسبتاً در ایران وجهان از شیوع بالایی برخوردار است ، همواره برای افراد بیمار خطر ساز بوده ودر اثر عدم رعایت تغذیه اصولی ، عوارض فراوانی به دنبال دارد. دیابت مرضی است که بر اثر زیاد شدن مقدار قند خون تولید می شود. در این حالت لوزالمعده به مقدار کافی ماده انسولین (ماده ای که در بدن از یاخته های پانکراس ( لوزالمعده ) تراوش می شود وپس از وارد شدن به خون مواد قندی را در بدن تنظیم می کند) تولید نمی کند ومقدار قند خون که یک گرم در هر لیتر است افزایش می یابد.
بیماری قند به دو دسته تقسیم بندی می شود:
1 . وابسته به انسولین 2 . غیر وابسته به انسولین
علل « دیابت وابسته به انسولین » عبارتند از : عفونتها ، ژنتیک ، اختلال ایمنی ؛ تومور .
مبتلایان به این نوع دیابت که حتی در کودکان نیز وجود دارد ، تقریباً همیشه نیاز به تزریق انسولین دارند. میزان شیوع این بیماری پیش از 30 سالگی است. همچنین پرخوری ، پرنوشی ، پر اداری و کاهش وزن در این بیماری بسیار شایع است.
علل « دیابت غیر وابسته به انسولین » عبارتند از : چاقی ، حاملگی هپاتیت B و.....
این نوع دیابت را می توان با رژیم غذایی ویا قرص قند تحت کنترل قرار داد واگر رژیم غذایی با ورزش رعایت نشود احتمال آن می رود که در آینده نیاز به تزریق انسولین پیدا شود. سن شیوع این بیماری معمولاً پس از 40 سالگی است.
علائم بیماری
پیدایش قند در ادرار ، زیاد شدن ادرار ( تا سه برابر افراد سالم ) ، آشامیدن آب فراوان، بسیار غذا خوردن و لاغری از علائم وعوارض این بیماری است.
عوارض بیماری دیابت کدامند ؟
افزون بر خستگی وناتوانی ولاغری ، این عارضه معمولاً به مرور زمان وپس از حدود 10 سال عوارض جدی در بدن بیمار ایجادمی کند. این عوارض در چشم به صورت آب مروارید واختلالات عروقی شبکیه ونهایتاً به صورت کوری است.
این بیماری در کلیه ها نیز نقش تخریبی به عهده دارد واگر به آن بی توجهی شود ومراقبتهای لازم به عمل نیاید، معمولاً شاهد از دست دادن کلیه های دیابتیها ودر نتیجه دیالیز مداوم هستیم.
دیابت برای بیماران قلب وعروق نیز عوارض خطرناک وگاهی جبران ناپذیر به بار می آورد یعنی در بروز سکته قلبی استعداد خاصی دارند.
سایر عوارض دیابت عبارتند از : بیماریهای عصبی وعروقی مغز ، زخم وگانگرن شدن انگشتان وسایر اعضای بدن .( بیشترین عوارض دیابت بر روی چشم ها ، قلب ، کلیه ها وانگشتان است ).

رژیم غذایی در افراد دیابتی عبارت است از :
اگر فرد دیابتی به طور منظم از یک جدول غذایی که مخصوص دیابتیها است استفاده کند وروزانه نیز به تمرینات ورزشی بپردازد ، لزومی ندارد که حتی اگر قند خون وی از 150 فراتر نرفته باشد از قرص قند استفاده کند زیرا می تواند به راحتی آن را کنترل کرده ومجدداً پایین آورد.
مصرف شیرینی وانواع شکلاتهای صناعی وقند وشکر از خطرناکترین انواع مواد قندی برای دیابتیها هستند. افراد دیابتی استعداد خاصی نسبت به بالا رفتن فشار خون وچربی خون دارند. برای گریز از این عوارض باید از مصرف انواع اغذیه نمک دار وحاوی چربی وگوشت قرمز پرهیز شود. مصرف انواع میوه وسبزیجات وخورشتهای سرخ نشده ( به ویژه خورشت سبزی ) ، گوشت مرغ ، قارچ ، ماهی ، سوپهای ویتامینی وکم چرب ومختصری پروتئین از بهترین نوع مواد غذایی برای دیابتیها هستند.
دیابتیها به جای اینکه روزانه سه وعده غذا بخورند ، بهتر است از 6 وعده غذا به میزان کمتر در شبانه روز استفاده کنند وهمیشه از مصرف زیاد غذا خود داری کنند وبکوشند از غذاهای فیبری ومیوه جات استفاده کنند تا همیشه احساس سیری کرده واشتهای آنها به غذا کمتر شود.
ورزش برای افراد دیابتی بسیار ضروری وحیاتی است وهرگز رژیم غذایی به تنهایی قادر نیست دیابتیها را کنترل کند. ورزشهای سبک ومنظم روزانه افزون بر اینکه از قند خونشان می کاهد ، بافتهای عضلانی قلب وعروق وریه ها وسیستم گوارشی را تقویت ونیرومند کرده وسبب افزایش عمر مفید این اعضا شده ومانع از رسوب چربی می شود.
یک رژیم غذایی بسیار مفید وقابل دسترس برای دیابتیها عبارت است از : صبحانه ( 7 صبح ) = 3 قطعه 45 گرمی یا ماهی + سبزی خوردن + لوبیا سبز + گل کلم + اسفناج .
5 بعد از ظهر = یک عدد میوه کم شیرین.
9 شب = 75 گرم قارچ یا گوشت آب پز + کدو + گوجه فرنگی + خیار + پرتقال یا سیب.
11 شب = یک عدد میوه کم شیرین.
درمان
در نوع دیابت وابسته به انسولین تزریقی با دوزهای متفاوت در طی شبانه روز استفاده کرد ودر نوع دیابت غیر وابسته به انسولین ، از انواع قرصهای گلیبن کلامید ، مت فورمین و... می توان طبق دستور پزشک معالج استفاده کرد.

فرشته ی اخمو
شنبه ۳۱ تیر ۹۱, ۲۳:۵۴
گواتر چیست ؟
Goiter
گواتر یکی از بیماریهای شایع است که به ویژه در نوجوانان ( سنین مدرسه ) از شیوع بالایی برخوردار است. گواتر در دختران جوان ودر افرادی که در ارتفاعات بالا زندگی می کنند شایعتر است. گاهی دیده شده است میزان شیوع گواتر در خانمها 8 برابر آقایان است.
برخی از گواترهای چند ندولی نیز اگر به موقع درمان نشوند احتمال آن هست که به سرطان تبدیل شوند همانطوری که در آمریکا نیز سالانه حدود 1200 نفر به دلیل سرطان تیروئید می میرند.

علل بروز گواتر
ارث ، کمبود ید در مواد غذایی ، مصرف بیش از اندازه غذاهایی مانند شلغم ، کلم ، گل کلم ، کاساوا ، چغندرو علل ناشناخته دیگر .
گواترها به انواع گوناگونی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از گواتر فامیلی ، گواتر بومی ( ساده ) ، گواتر تک گیر ، گواتر چند ندولی.
گواتر در جلو گردن و در داخل غده تیرویید ایجاد می شود. غده تیروئید از دو قطعه تشکیل شده است که در جلو نای وحنجره قرار می گیرد. بزرگی خوش خیم غده تیروئید که سبب افزایش حجم آن می شود ومانند غده بزرگی در زیر گلو وگردن پدیدار می شود، گواتر نامیده می شود. این غده درد ندارد ونام فارسی آن « غمباد » است.

علائم
وجود توده ای در ناحیه قدامی گردن که بیمار یا اطرافیان بیمار ویا پزشک آن را مشاهده می کنند. گاهی سیاهرگ های گردن بزرگتر می شود وهر گاه درد ناگهانی وسریع گواتر ایجاد شود یعنی اینکه در گواتر خونریزی ایجاد شده است وگاهی نیز هیچ علامتی در فردی که گواتر دارد مشاهده نمی شود وگاه در گواتر های ندولی ساده وغیر رسمی ، پس از چند سال تغییراتی ایجاد می شود که به پر کاری غده تیروئید می انجامد وباعث نارسایی قلبی وسایر اختلالات خطرناک می شود.

علائم گواتر کم کار
خشکی وضعف ، بی حالی وکسالت بدن ، کم حوصلگی وعصبانیت ، اختلال خلق وخو ، کم اشتهایی کم خونی ، ریزش مو ، یبوست ، تنگی نفس در هنگام فعالیت ، اضافه وزن ، کاهش ضربان قلب وتغییرات نوار قلب ، کاهش رشد مغزی وجسمی در کودکان ونوجوانان ، نامنظم شدن عادت ماهانه در زنان ، خشونت صدا ، خشکی وزبری پوست ، عدم تحمل سرما ، ازدیاد چربی خون ، رنگ پریدگی وتغییر رنگ پوست ، کاهش استعداد تحصیلی دانش آموزان ، احساس گرفتگی وخفگی ناحیه گلو .

علائم گواتر پر کار ( گواتر سمی )
تپش قلب ـ عرق ریزش ـ تنگی نفس ـ کاهش وزن ـ ازدیاد اضطراب و اختلالات روحی وهیجانی ـ عصبانیت وازدیاد تنشهای روحی وجسمی ـ کاهش وزن وازدیاد اشتها ـ تغییرات نوار قلب ـ نامنظم شدن عادت ماهانه در زنان ـ پوست نرم وگرم ومرطوب ـ افزایش دفعات اجابت مزاج وگاه اسهال خفیف ـ لرزش دستها ـ تورم پاها ـ خیرگی چشمها ـ اختلالات ناخن ـ خستگی وضعف عمومی بدن ـ عدم تحمل گرما ـ احساس داغی وگرفتگی ناحیه گلو ـ اختلال رشد کودک

پیشگیری
برای پیشگیری از مبتلا شدن به گواتر توصیه می شود از غذاهای حاوی ید بیشتر استفاده کنید واز مصرف نمک یددار غافل نشوید. اگر در مناطق کوهستانی وارتفاعات بیشتری از سطح دریا زندگی می کنید ، پس نیاز بیشتری به ید خوراکی دارید. از مصرف بیش از حد سبزیجات گواتر زا بپرهیزید ( به ویژه شلغم وکلم وکاساوا).

درمان
اگر در خانواده ونسلهای گذشته شما ، کسی به گواتر مبتلا بوده است ضرورت دارد به پزشک مراجعه کنید ومورد معاینه وآزمایش قرار گیرید. زیرا اگر این بیماری به موقع تشخیص داده شود ، زودتر تحت درمان قرار گرفته وریشه کن می شود . در صورت داشتن گواترهای ساده ومعمولی مصرف قرصهای لووتیروکسین ویا قرص تیروئید به راحتی در دسترس است و در ایران توسط پزشکان توصیه وتجویز می شود.در گواتر سمی قرص متی مازول مفید است.
در صورتی که مشکوک به گواتر ویا ندول در تیروئید شده باشیم انجام معاینه بالینی وآزمایشات تیروئیدی واحتمالاً اسکن تیروئید ویا سونوگرافی و یا بیوپسی توسط پزشک ضرورت می یابد وسپس به درمان با قرص وید رادیواکتیو ویا جراحی گواتر تشویق می شوید.
توصیه مهم اینکه ، طبیعی بودن تستهای تیروئید در آزمایش خون دلیلی بر نداشتن گواتر نیست وبه این حالت یوتیروئید گفته می شود ودر صورت لزوم گرفتن اسکن تیروئید بسیار ضروری است. در بسیاری از گواترهای کم کار ، آزمایش خونی تیروئید سالم وطبیعی به نظر می رسد ولی باید با مشورت پزشک به مصرف قرص تیروئید ادامه داد.

فرشته ی اخمو
دوشنبه ۰۲ مرداد ۹۱, ۰۰:۳۹
واریس
Varicose
بیماری واریس به سیاهرگهای بدن مربوط می شود.این بیماری در اثر گشاد شدن وریدها ، به ویژه در رگهای پا به وجود می آید. از انجا که وظیفه سیاهرگ ها انتقال خون تیره ( حاوی دی اکسید کربن ومواد زاید دفعی ) از بافتهای بدن به کبد ونهایتاً قلب است ، هرگاه دریچه های لانه کبوتری که در سیاهرگ ها ( وریدها ) وجود دارند خراب وبه عبارتی شل شوند ، خون به عقب برگشته و سبب گشاد شدن رگها ومشخص شدن آنها در زیر پوست می شوند.

چه افرادی مستعد به بیماری واریس هستند؟
داشتن سابقه خانوادگی واریس به ویژه در خانمها ( به علت هورمونهای زنانه ) وآنهایی که بر حسب موقعیت شغلی برای ساعتهای طولانی در طی روز ایستاده کار می کنند ( مغازه دارها وکارگران کارخانجات و... ) وخانمهای حامله که طی دوران بار داری اضافه وزن پیدا کرده وچاق هستند ویا افرادی که سالیان دراز الکل مصرف می کرده و واریس مری ویا واریس رگهای سطح شکم گرفته اند وموارد مشابه ) ، جملگی با دلایل وعلت های مشخص که ذکر شد مستعد این بیماری هستند.
بروز واریس در ساق پا و ران وسطح شکم ومری شایعتر است در ساق پا و ران وجود درد وقرمزی وزخم می تواند از علائم واریس باشد.
پیشگیری ودرمان
برای پیشگیری از بروز واریس ، باید از سر پا ایستادنهای طولانی بپرهیزید ودر محل کار تحرک داشته باشید ودر فواصل نیم ساعت مدتی بنشینید ، واز مصرف الکل پرهیز کنید. خانمهای حامله باید موظب اضافه وزن وفشار خون و اختلالات انعقادی باشند.
ورزشهای روزانه را فراموش نکنید. در صورتی که در افراد فامیل استعداد واریس به صورت ارثی وژنتیکی وجود دارد جدیتر مراقبت کنید. از خوردن دارو بدون تجویز پزشک پرهیز کنید. از غذاهای چرب وسرخ شده وحجیم ونمک دار استفاده نکنید. در صورتی که زیر نظر پزشک هستید آزمایشات زمان انعقاد خون متعاقب مصرف وارفارین یعنی ( ...PTT ، PT) را انجام دهید.
بر حسب اینکه چه نوعی از واریس را دارید ، ممکن است درمانهای زیر توسط پزشک تجویز شود:
جوراب واریس ، قرصهای ضد انعقاد ، اسکلروتراپی ، لیزر ،جراحی ویا ورزش و....
گاهی نیز از نظر زیبایی ومواردی ترجیح داده می شود که درمانهای جدیتری انجام پذیرد.

فرشته ی اخمو
دوشنبه ۰۲ مرداد ۹۱, ۲۳:۵۳
آسم وآلرژی
Asthma & Allergy
آسم وآلرژی ( حساسیت ) تقریباً برای بیشتر افراد آشنا هستند وحتماً هر فردی بارها در طول زندگی ، به حساسیتهای پوستی ، گوارشی ، چشمی وگوش وحلق وبینی وخونی دچار شده واز داروهای ضد حساسیت چه به صورت قرص ، آمپول ، پماد وشربت استفاده کرده است. شیوع آسم ، به ویژه نزد کودکان ویا در سنین سالمندی تقریباً بالاست وباید علت ونوع آسم وآلرژی را مشخص کرد وآن را تحت درمان قرار دارد.
انواع آسم
1 . آسم خارجی ( توسط انواع محرکهای خارجی ایجاد می شود ) ؛ 2 . آسم داخلی ؛ 3 . آسم بالغین ؛
4 . آسم فعالیتی و ورزشی ؛ 5 . آسم شغلی ، 6 .آسم آلرژیک ؛ 7 . آسم حساس به آسپرین
علل
علل آسم بستگی به علل انواع آسم دارد. مثلاً در آسم خارجی به انواع گل وگیاه وغذاها ومحرکهای خارجی بر می گردد ودر آسم شغلی به املاح فلزی ( کروم ، نیکل ، پلاتین ) ، پودر های آنتی بیوتیکی ( پنی سیلین ، تترا سایکلین ) ، آرد ، گرد وغبارچوب ومحیط ، پنبه ، پروتئینهای حیوانی ویا علل ناشی از آسم پس از مصرف قرصهای خانواده آسپرین ( آسپرین ، دیکلوفناک سدیم ، ایندومتاسین ، مفنامیک اسید ، بروفن، ناپروکسن سدیم و... )
در آسم آلرژیک که از شیوع بالایی برخوردار است سابقه شخصی یا خانوادگی وجود دارد وبارها در آنها کهیر ، اگزما وآبریزش بینی وچشم وخارش رخ داده است که از طریق تستهای پوستی وازدیاد IGE در خون ورادیولوژی وسن ، حساسیت زیاد مجاری تنفسی تشخیص داده می شود، در شهر های صنعتی وآلوده دنیا شیوع آسم آلرژیک در جوار آسم داخلی شایع است. زیرا همانگونه که از تعریف آسم پیدا است علائمی چون سرفه ، خلط ، خس خس واحساس فشار در سینه وتنگی نفس راجعه در فواصل متناوب در انواع مختلف آسم تقریباً مشترک است.
پیشگیری ودرمان
برای پیشگیری از آسم نیز همانند آلرژی باید ابتدا عامل ایجاد کننده را بر حسب اینکه یک علت داخلی است ویا توسط علل خارجی چون ( گل وگیاه وعطر ها .... ) وماده آلرژی زا ایجاد می شود توسط معاینه وتستهای سرولوژی وسابقه خانوادگی بررسی کرد وسپس به درمان آن پرداخت. درمان براساس نوع آسم ( داخلی ویا خارجی یا .... ) وشرایط وسابقه وشدت آسم متغیر است واز داروهای زیر استفاده می شود: سالبوتامول ، آمینوفیلین ، تئوفیلین ، اپی نفرین ، ایزوپروترنول ، کرمولین سدیم ، تربوتالین ، آتروپین ، کورتن ها ، اکسیژن و....
درمان آلرژی ( حساسیت )
برای درمان حساسیت ابتدا باید عاملی را که حساسیت را ایجاد می کند شناخت. مثلاً برخی افراد به نوعی از غذاها و ویا گل وگیاه وآلودگی هوا یا ابزار آلات ، حساسیت دارند وبه محض خوردن غذاهای حساسیت زا ، بدنشان خارش می کند وگاهی قرمز شده وکهیر می زند ویا جوشهای متعدد وقرمز وصورتی ویا زخمهای خفیف متعاقب عفونت سطحی پوست وخاراندن مکرر ایجاد می شود ویا با خوردن نوعی غذا ، در اثر عدم تحمل پروتئینها ویا چربی وقند و ویتامین دچار اسهال شده ویا در اثر آلودگی شهری در برخی افراد قرمزی چشم وسرفه های خشک وتک تک ویا تحریک گلو وآبریزش از چشم وبینی رخ می دهد. در برخی افراد نیز در فصل بهار در اثر استنشاق گرده وذرات پشم وپر حیوانات وپولنهای گیاهی که در هوا پخش شده اند ویا تماس پوستی با برخی گیاهان ، در بدنشان خارش ، کهیر وحساسیت شدید رخ می دهد وبرخی نیز با تزریق آمپول پنی سیلین ویا داروهای دیگر دچار حساسیت به دارو شده وگاهی وارد مراحل شوک ومرگ می شوند.
درنتیجه برای تمام موارد بالا که ذکر شد ابتدا باید به علت آلرژی پی برد وسپس از ماده حساسیت زا پرهیز کرد که به راحتی قابل پیشگیری ودرمان است. در درمان آلرژی از داروهای ضد حساسیت شبیه انواع آنتی هیستامین ، کلماستین وپرومتازین ، هیدروکسی زین وکورتن وکالامین وآمپولها وقرصها وشربتهای مشابه استفاده می شود، تا ماده آلرژی زا از بدن تخلیه شود ویا عفونت پوستی حاصله ترمیم گردد.
دود سیگار و سایر فرآورده های دخانی در جهت عود وتشدید بیماری در برخی حالتهای آسم وآلرژی نقش بسزایی دارد وافراد سیگاری باید هر چه زود تر آن را ترک کنند. انواع عفونتهای و واکنشهای روانی در جوار مواد محرک و ورزش وآلرژیها وداروها قادرند جزو عوامل مساعد کننده آسم باشند.
در مراکز وکلینیک های تشخیص و درمان آلرژی نیز از طریق تزریق واکسنهای دوره ای به شخص ودرمان آلرژی کمک شایانی می شود.
تزریق واکسن آنفلوآنزا و واکسن پنوموکوک در پیشگیری از بروز عفونتهای تنفسی وبه ویژه سینه پهلو ، سینوزیت ، عفونت گوش وآنژین گلو ، تاثیر بسزایی دارد.

فرشته ی اخمو
پنجشنبه ۰۵ مرداد ۹۱, ۲۰:۳۶
سنگهای مجاری ادراری وصفراوی
( سنگ کلیه وسنگ کیسه صفرا )
Kidney & Gall Stone
قدیمی ترین نشانه از سنگهای مجاری ادراری در مومیاییهایی که قدمتی حدود 6800 سال دارند ، در مصر یافت شده است. سنگ کلیه یک توده سخت وجامد وکاملاً شبیه یک دانه شن است. داشتن سنگ در کلیه ها ، تقریباً یک بیماری شایع در جمعیت های مختلف است. سن شیوع بیماری در گروه سنی 18 تا 45 سالگی است ومردان 5 تا 10 برابر بیشتر از زنان به آن مبتلا می شوند. سنگهای دستگاه ادراری دارای انواع مختلفی هستند وبیشتر موارد در کلیه شکل می گیرند وبه همین دلیل آنها را « سنگ کلیه » می گویند. این سنگها می توانند در هر بخشی از دستگاه ادراری ( کلیه ها، مثانه ها، میزنای، پیشابراه، پروستات ) ظاهر شوند. آنها می توانند از کلیه به بخشهای دیگر مجاری ادراری مهاجرت کنند. به طور مثال سنگ مثانه ممکن است دارای منشأ کلیوی باشد. سنگهای مجاری ادراری دلیل عمده بروز درد ، عفونت وتخریب کلیه ها هستند.
شایعترین سنگهای مجاری ادراری عبارتند از : سنگهای کلسیمی ، اسید اوریکی ، سیستینی واستراویتی . توصیه می شود پیش از بروز علائم بیماری از آن پیشگیری به عمل آید.

علل سنگ کلیه
1. رسوب موادی که به طور طبیعی ، وگاه غیر طبیعی از ادرار دفع می شوند.
2. مصرف زیاد پروتئین حیوانی همراه با رژیم غذایی بدون مواد گیاهی .
3. مصرف زیاد کلسیم وجذب بیش از حد آن ومصرف غذاهای حاوی پورین.
4. نقش وراثت در انواع خاصی از سنگهای مجاری ادراری .
5. عوامل محیطی ، درجه حرارت ومیزان رطوبت محل زندگی ورژیم غذایی.
6. پرکاری پاراتیرویید.
7. عفونت کلیه ، عفونت مزمن مجاری ادراری وبرخی باکتریها .
8. کم مصرف کردن مایعات.
9. نقرس، بیماری روده ای ، علل محیطی ، اسهال ، هورمونها ، نابهنجاریها، علل ناشناخته.

علائم سنگ کلیه
شروع درد ناگهانی ( که گاهی طاقت فرسا ونفس گیر است ) در سمتی که سنگ قرار گرفته ، خونریزی در ادرار ، تب ودر برخی موارد نیز علامتی مشاهده نمی شود اما سنگ در حال بزرگ شدن در کلیه ها و لگنچه است. برخی از سنگهای کلیه به ویژه از نوع سنگهای شاخ گوزنی ، سبب عفونت مجرای ادراری وکلیه وتب وبیحالی نیز می شوند. گاهی تهوع واستفراغ ودرد در تمام قسمتهای شکم دیده می شود. داشتن سابقه سنگ کلیه وچاقی زیاد در تشخیص زودتر سنگهای کلیوی کمک کننده اند.
سنگهای کلیوی در 75 درصد موارد از نوع کلسیم ودر 15 درصد موارد از نوع استراویتی ( فسفات ، منیزیم ، آمونیوم ) ودر 5 درصد از نوع اسید اوریکی ودر 1 درصد از نوع سیستین هستند.

عوارض سنگهای کلیه
1 . انسداد مجاری ادراری ( نارسایی کلیه )
2. عفونت روده ومجاری ( عفونت کلیه وحالب ومثانه )
3 . صدمه به بافتها ( سرطان مثانه ، خونریزی و... )

پیشگیری ودرمان سنگهای کلیوی
مصرف مایعات فراوان ورعایت کردن رژیم غذایی کم چرب ومحدود کردن مصرف ویتامین C وقندهای مصنوعی وپروتئین وانجام ورزشهای مناسب ،موجب عدم تشکیل سنگهای کلیوی می شود. بروز درد شکمی شدید در ناحیه طرفین شکم ، نواحی زیرین ناف همراه با خونریزی ادراری ، دلیل محکمی بر وجود سنگ کلیه یا حالب و مثانه است که با تشخیص پزشک وبر اساس درمانهای ضد درد، زیاد کردن ادرار ( نوشیدن آب ومایعات فراوان) ، درمان دارویی ویا سنگ شکن وجراحی اقدام به حذف سنگ از کلیه وحالب ومثانه می شود. سونوگرافی از کلیه ها یکی از بهترین راههای تشخیص سنگ کلیه می باشد.
برای پیشگیری از این بیماری باید در طول شبانه روز حداقل 8 ـ 6 لیوان آب ومایعات دیگر نوشید وبر مقدار مصرف میوه ها وسبزیجات افزود، اما کاهش مصرف نمک وگوشت وچربی ضروری است. از مصرف نوشیدنیها وغذاهایی مانند چای پر رنگ، قهوه ، آجیل وحبوبات که دارای اگزالات فراوان هستند باید پرهیز کرد.

فرشته ی اخمو
شنبه ۰۷ مرداد ۹۱, ۱۳:۴۷
کیسه صفرا
( Gallbladder)
کیسه صفرا مخزنی غشایی وگلابی شکل به طول 8 تا 10 سانتیمتر وپهنای 3 تا 4 سانتیمتر است که در زیر کبد قرار دارد. کیسه صفرا را سه بخش تنه ، قعر وگردن تشکیل می دهد. به « کیسه صفرا» « کیسه زردآب» هم می گویندزیرا مایع زردرنگی که از کبد ترشح می شود ، در کیسه صفرا جمع می شود.
صفرا ( زردآب ) هنگام وارد شدن غذا به معده مترشح ودر کیسه صفرا جمع می شود وپس از ورود غذا در امعاء روی آن می ریزد وعمل پانکراس وکار روده ها را آسان می سازد. هر گاه زرد آب در بدن ته نشین شود، اگر مجرای بسته شود، صفرا به وسیله کبد داخل خون می شود وتولید بیماری یرقان می کند.

علل سنگ کیسه صفرا
1. چاقی واشباع صفرا از کلسترول توسط استروژنها وقرصهای ضد بارداری ، زایمانهای مکرر وسن بالا.
2. بیماریهای روده ای.
3. ته نشین شدن صفرا، توقف صفرا در مجاری یا کیسه صفرا در اثر گرسنگی ها ، تنگیهای مجاری صفراوی، تعذیه بیش از حد به صورت تزریقی ، اختلالات کبدی، ارث ودیابت.
30 درصد مردم دنیا تا سن 70 سالگی به سنگهای کیسه صفرا مبتلا می شوند. سنگهای کیسه صفرا 80 درصد از نوع کلسترولی ومخلوط ودر 20 درصد از نوع پیگمانی هستند.

علائم سنگهای کیسه صفرا
بیشتر بیمارانی که به سنگهای صفراوی مبتلا هستند هیچ گونه درد وعلامتی ندارند اما در برخی از آنها در اثر انسداد سنگ در مجاری صفراوی ، علائمی چون درد ، یرقان ، عفونت وآسیب کبدی وجود دارد.
گاهی وجود سنگ در کیسه صفرا وحرکت آنها به طرف روده وبروز انسداد وعفونت ، سبب التهاب وعفونت کیسه صفرا به صورت حاد ومزمن ( کله سیستیت ) می شوند که گهگاه منجر به جراحی اورژانسی وبرداشتن کیسه صفرا می شود وعلائمی چون درد زیر دنده راست شکم وبی اشتهایی ، تب ، تهوع واستفراغ در بدن حاکم است.

تشخیص سنگ کیسه صفرا
وجود سنگ کیسه صفرا افزون بر معاینه وعلائم بالینی وآزمایشگاهی ، توسط سونوگرافی و OCG ( کله سیستوگرافی خوراکی ) قابل تشخیص است.

عوارض
سرطان کیسه صفرا ، انسداد والتهاب وعفونتهای مجاری وکبد وکیسه صفرا وبروز حالات حاد وکشنده از عوارض سنگ کیسه صفرا است.

پیشگیری از ایجاد سنگهای کیسه صفرا
از آن جا که تشکیل سنگهای کیسه صفرا بیشتر در خانمهای چاق وبا زایمان مکرر ودر سنین بالاتر از 40 سال رایج است توصیه می شود این افراد از ورزش وحرکات جسمانی بیشتری در طول زندگی برخوردار باشند واز بروز چاقی ومصرف بی رویه قرصهای ضد بارداری وهورمونی ( بدون اجازه پزشک ) پرهیز کرده ، واز زایمانهای بیش از 2 فرزند خودداری کنند.
از تحمل گرسنگی نیز باید دوری جست. در صورت بروز تنگی نفس وناهنجاری وبیماری در مجاری صفراوی ، کبدی وکیسه صفرا باید نسبت به درمان هر یک از این بیماریها اقدام کرد.

درمان سنگهای صفراوی
مصرف قرصهای اسید کنودزوکسی کولیک یا DC و UDCA ویا حل کردن سنگهای کلسترولی با تزریق محلولی به نام « متیل اتر » به داخل کیسه صفرا ، یا شکستن سنگها به وسیله لیتوتریپسی ( سنگ شکن با امواج شوک ) ویا جراحی ، از راههای درمان این بیماری است.
خوشبختانه امروزه در ایران از طریق لاپاروسکوپی وبدون جراحی باز ، می توان کیسه صفرا وسنگهای صفراوی را از بدن خارج کرد وفقط با ایجاد چند سوراخ کوچک در سطح شکم از عوارض جراحی آن نیز کاست.

فرشته ی اخمو
یکشنبه ۰۸ مرداد ۹۱, ۲۲:۳۲
کاتاراکت ( آب مروارید )
Cataract
بیشتر مردم ، آب مروارید را در چشمهای سالمندان خانواده خود دیده اند. در علم پزشکی به آب مروارید ، کاتاراکت می گویند. آب مروارید در حقیقت به نوعی کدورت در عدسی چشم گفته می شود واز شایعترین اعمال جراحی بر روی چشم است.
رایجترین نوع آن نیز به نام « کاتاراکت پیری » است که به ویژه در افرادی که سابقه دیابت یا فشار خون دارند دیده می شود.
مهمترین علامت کاتاراکت ، کاهش تدریجی بینایی است که معمولاً فاقد درد والتهاب در چشم است. همچنین در مراحل اولیه تشکیل ( کاتاراکت) آب مروارید، دو بینی یک چشمی وهاله رنگی در اطراف اجسام نورانی ممکن است وجود داشته باشد.

علل بروز آب مروارید ( کاتاراکت )
ارث ، عفونت ، مادرزادی ، بالا رفتن سن ، بیماریهای دیابت وفشار خون ، ضربه وارده به چشم ، شوک الکتریکی ، داروهایی از نوع کورتیکواستروئیدها ، کلرپرومازین ، کاهش کلسیم یا افزایش فسفات خون از علائم عمده این بیماری هستند.

پیشگیری
برای این که به آب مروارید دچار نشویم باید از بروز ضربه های وارده به چشم جلوگیری شود. با رژیم غذایی مناسب مراقب باشیم تا بیماریهایی چون دیابت وفشار خون برای سالهای طولانی در بدن ماندگار نشوند. در صورت مصرف داروهای ذکر شده برای سالهای طولانی حتماً با پزشک مشورت شود وداروهای خود سرانه مصرف نشود.

درمان
در موارد خفیف می توان از قطره های چشمی ودر فرمهای شدیدتر از طریق جراحی وخارج کردن عدسی وجایگزین کردن لنزهای مصنوعی عمل کرد ، زیرا در واقع منظور از کدورت عدسی ، یعنی کدورت لنز چشم در اثر برخی از مواد.

فرشته ی اخمو
دوشنبه ۰۹ مرداد ۹۱, ۲۳:۵۹
طب سوزنی
Acupuncture

تاریخچه
تاریخچه طب سوزنی به عصر حجر برمی گردد وچینیها نخستین مردمانی بودند که از طب سوزنی به عنوان درمان بسیاری از بیماریهای روحی وجسمی استفاده می کردند.
گستره این علم امروزه بدانجا کشیده شده است که در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان از جمله آمریکا واروپا ، طب سوزنی جایگاه مناسب خود را در دانشگاهها یافته ودر بیمارستانها ودرمانگاههای پزشکی از این شیوه برای درمان بیماریها استفاده های شایانی می شود.
انسانهای نخستین از تراش دادن سنگها ، سوزنهایی تهیه می کردند وآن را برای تسکین دردها وبیماریها به کار می بردند. این مکانیسم پس از سیر تکاملی گسترده ، امروزه دانشمندان ومتخصصان مغز واعصاب وجراحی را در کشف اسرار بیشتری از فیزیولوژی بدن در پزشکی سوزنی علاقه مند ومشتاق ساخته است. در این پیشرفت تکاملی ، سوزنهای سنگی عصر حجر به تدریج جای خود را به سوزنهایی ساخته شده از نی واستخوان داد که امروزه آنها نیز به سوزنهای ساخته شده از طلا ونقره تبدیل شده اند.
اطلاعات آناتومی اعصاب وگوارش بدن انسان وکاربرد طب سوزنی در گذشته های دور بسیار ناچیز بود اما امروزه طب سوزنی به عنوان یک مکتب در پزشکی پذیرفته شده است.
هر چند نخستین اطلاعات پزشکی درباره طب سوزنی را در 275 سال پیش از میلاد مسیح تحت عنوان « هوآنگوی نیی خینگ » ( قانون پزشکی ) دانشمندان چینی به رشته تحریر در آورده اند ، اما نخستین تألیف علمی مدرن درباره طب سوزنی در سال 1671 میلادی توسط « ر.پ.هاریو » با عنوان « اسرار طب چینی » توسط این پژوهشگر فرانسوی ، منتشر شده ومورد استقبال فراوان مردم بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.
اساس پزشکی چینی بر پایه شناخت فلسفه باستانی چین بنا نهاده شده وشامل سه واژه ، « یانگ ، این ، تائو» است. « یانگ » به معنای روشنایی ، «این » به معنای تاریکی و« تائو» به معنای قانون کمال ، که قادر است ارتباط بین عالم صغیر وکبیر را بر مبنای مبدأ وآغاز هر چیزی برقرار سازد وبر تمام فلسفه چین حاکم باشد.

مکانیسم عمل در طب سوزنی
استفاده از چهارده نوع نبض در شریان رادیال واقع در مجاورت برجستگی استخوان در مچ دست توسط پزشکان چینی به عنوان اصول بنیادی طب سوزنی است زیرا اعتقاد بر این است که پزشک می تواند با گرفتن نبض بیمار ، تشخیص دهد که آیا باید انرژی را تقویت ویا تضعیف کند. همچنین حدود 760 نقطه در بدن انسان وجود دارد که از نظر طب سوزنی مورد استفاده قرار می گیرد.
دکتر « سولیه دوموران » پژوهشگر صاحب نام فرانسوی ومؤلف کتاب « خلاصه طب سوزنی » در واقع اولین فردی بود که طب سوزنی را براساس تحقیقات علمی گسترده خود به غرب معرفی کرد وبه عنوان نامزد جایزه نوبل برگزیده شد.
مکانیسم عمل طب سوزنی بدین گونه است که وقتی به بدن یک بیمار، سوزن وارد می سازیم ، در واقع نوعی تحریک بر اعصاب ، عضله، استخوان و پوست ایجاد می کنیم.
این تحریکات از طریق شاخه حسی اعصاب محیطی به نخاع وغده پینه آل وهیپوفیز و سایر مراکز مغزی واعصاب سمپاتیک وپاراسمپاتیک وگوارشی منتقل شده وسبب ازدیاد یا کاهش هورمونها ومواد شیمیایی بدن می شود.
هنگامی که تحریکات مکرر سوزن براساس قانون طب سوزنی در بدن بیمار صورت می گیرد از بدن وی موادی ترشح می کند که سبب بهبودی بیماری فرد می شود. در طب سوزنی این مواد در خون زیاد می شوند : هیستامین ، آدرنالین ، سروتونین ، ملاتونین ، استیل کولین ، آنکفالین ، آندورفین ، کورتیزول، ACTH، دی فنیل آلانین ( البته ترشح نورآدرنالین بر حسب نوع بیماری وشیوه درمان می تواند کم یا زیاد شود. )

درمان بیماریها با طب سوزنی
برای تسکین درد در بیماریهای مختلف کم کردن فشار خون وبرخی بیماریهای قلبی وعروقی ، کاهش وزن، تنظیم حرکات معده و روده ودرمان بیماریهای گوارشی از جمله ورم وزخمهای معده اثنی عشر، اختلالات کبدی، صفراوی و پانکراس ، ترک اعتیاد به مواد مخدر ، الکل وسیگار ، بیماریهای اعصاب و روان، اختلالات عصبی عضلانی وروماتیسمی از جمله آرتروز، روماتیسم ، فلج اعضای بدن ، اختلالات پوستی ، بیماریهای زنان وزایمان ، کودکان ، بیماریهای ریوی وعفونی وبرخی بیماریهای کلیوی وچشمی از طب سوزنی استفاده می شود.
با روش دیگری به نام « شیاتزو » که به نام طب سوزنی بدون سوزن نیز شهرت دارد ، از طریق فشار بر نقاط حساس بدن ( طب فشاری ) می توان به درمان بسیاری از بیماریها پرداخت .

فرشته ی اخمو
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۱, ۲۲:۳۴
هیپنوتیزم
Hypnotism
هیپنوتیزم از نظر لغوی به معنای خواب آوری مصنوعی ویا خواب آوری مغناطیسی است. تاریخچه هیپنوتیزم به انسانها وقبایل اولیه تاریخ بشر بر می گردد چرا که آنها برای رسیدن به حالت خلسه هیپنوتیزم از صدای طبلها ویا به هم کوبیدن قطعات چوبی ، کف زدن وکوبیدن پاها به زمین ، رقصیدن ونواختن موسیقی استفاده می کردند. در واقع این حرکات که به طور گروهی وسنتی برگزار می شد ، از اشکال مختلف هیپنوتیزم هستند که امروزه به شیوه های جدید تری تبدیل شده است ، هر چند که امروزه نیز در میان بسیاری از قبیله ها در سطح جهان وحتی در بخشهایی از ایران ( رقص سماع دراویش ویا مراسم جلسه زار ) مرسوم است.
در واقع ارزش روان درمانی هیپنوتیزم در سال 1744 میلادی توسط یک پزشک اتریشی به نام « آنتون مسمر» تحت عنوان خواب مصنوعی یا خواب مغناطیسی ارائه شد و سپس در سال 1842 میلادی دکتر « جیمز برید» که یک چشم پزشک انگلیسی بوده ، کلمه « هیپنوتیزم» را جایگزین خواب مصنوعی ساخت وبه جهانیان معرفی کرد.
برای هیپنوتیزم می توانیم چنین تعریفی ارائه کنیم: هیپنوتیزم حالتی است که با درجاتی از اختلال در درجه آگاهی همراه بوده وبا افزایش تلقین پذیری شدیدی همگام است وبیان تمام اندیشه ها وگفته های سوژه از ضمیر ناآگاه سرچشمه گرفته وبا ریلاکس بودن شدیدی همراه است.
به بیان دیگر :« هیپنوتیزم یک حالت القایی ارادی است که در آن هشیاری وآگاهی سوژه فوق العاده افزایش می یابد. این آگاهی عمدتاً بر روی مطالبی تمرکز می کند که توسط هیپنوزیتور به او ارائه می شود . »

فن هیپنوتیزم
فن هیپنوتیزم توسط یونانیان ، رومیان ، هندیان ، چینیها ، آسوریان ،کلدانیان ، بابلیها وعبریها مورد استفاده فراوان قرار می گرفته است.
فردی که مورد هیپنوتیزم قرار می گیرد وارد مراحلی از هیپنوتیزم می شود که به سه حالت سبک ومتوسط وعمیق نامگذاری می شود. در حقیقت پنج درصد از افراد فاقد استعداد هیپنوتیزم پذیری هستند و35 درصد به صورت سبک هیپنوتیزم می شوند و45 درصد به درجات متوسط هیپنوتیزم می رسند اما 15 درصد وارد خلسه های عمیق هیپنوتیزم می شوند. یک فرد افزون بر آن که می تواند خودش را هیپنوتیزم کند وهمچنین می تواند توسط فرد دیگری هیپنوتیزم شود که در این حالت به وی « هیپنوتیزور » می گویند.
فردی که باید هیپنوتیزم شود روی یک مبل راحتی می نشیند ویا روی پوشش نرمی دراز می کشد و دقیقاً به سخنان هیپنوتیزور توجه کرده ودستورات او را اجرا می کند. یکی از بهترین راههای رسیدن به ضمیر ناخودآگاه ، تلقین است. با ارائه تلقین می توانیم بر روی بخشهای درونی ذهن خودمان تاثیر بگذاریم ، پس برای نتیجه گیری از مزایای هیپنوتیزم، باید از انواع تلقینات استفاده شود.
کودکان معمولاً بهترین سوژه برای هیپنوتیزم هستند وبه آسانی می تواند به خلسه های عمیق بروند. در اوایل انجام هیپنوتیزم معمولاً نبض فرد تندتر شده وحرکات تنفس وی سریع تر می شود وهنگامی که ترس از بین برود نبض وتنفس نیز کندتر شده از حالت طبیعی نیز کمتر می شود. در آغاز هیپنوتیزم ، باید سوژه مدتی بدون حرکت به تلقینات هیپنوتیزور گوش فرا دهد. در این هنگام پیدایش پرشهایی در کره چشم ، نمایانگر شروع خلسه هیپنوتیزمی است وکم کم با عمیق تر شدن خلسه ، این پرشها از بین رفته وعضلات پلک وبدن شل وریلاکس می شوند وبدن آن قدر سست ولخت می شود که انجام یک حرکت ساده ویا راه رفتن دشوار می شود.
در واقع ابتدا سوژه وارد خلسه سبک، بعد متوسط وسپس عمیق می شود. یک فرد می تواند با یک نوار ضبط ویا روشهای دیگر خودش را به آسانی هیپنوتیزم کند وبه مقاصد درمانی خود برسد.

کاربردهای هیپنوتیزم در پزشکی
امروزه بیش از 100 هزار پزشک ودندانپزشک وروان پزشک وماما در سراسر جهان با گذراندن دوره های تخصصی ودانشگاهی وآموزشی در هیپنوتیزم به درمان بیماران می پردازند وحدود 20 هزار نفر از این پزشکان تنها در مراکز بزرگ درمانی آمریکا فعالیت دارند.در بسیاری از نقاط دنیا برای کاهش درد زایمان ، دردهای دندانپزشکی ، و حتی بعضی از عملهای جراحی از هیپنوتیزم استفاده می شود. کاربردهای هیپنوتیزم در پزشکی عبارتند از درمان بیماریهای روانی ومغز، جراحیها به ویژه زایمان بدون درد، ترک اعتیاد ، بیماریهای قلبی وعروقی، اختلالات گوارشی ، تسکین درد وبیهوشی ، تقویت قوای جسمانی واندیشه غلبه بر ناملایمات زندگی ، تنگی نفس ، شب ادراری ، لکنت زبان ، بی خوابی ، سردرد ، لاغر شدن ، ریزش مو.

فرشته ی اخمو
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۹۱, ۲۳:۵۱
دیالیز
Dialysis
دیالیز از نظر لغوی به معنی تجزیه شیمیایی اجسام براساس سهولت عبور از مواد مشبک ، جدایی بخشهای مختلف ، وجدا کردن مواد محلول از یکدیگر است. کار دستگاه دیالیز نیز این است که افرادی که کلیه های نارسا دارند وقدرت تجزیه ودفع مواد زاید خون ( اوره و... ) را از راه ادرار ندارند ، این عمل را انجام دهد. یعنی از طریق انتشار مولکولهای محلول از خلال پرده تراوا که از طرف غلیظ تر به طرف دقیقتر انجام می شود صورت گیرد.
برای انجام دیالیز معمولاً ابتدا باید جراح یک « فیستول » یا « شنت » ( رگ مصنوعی ورابط بین سیاه رگ وسرخ رگ ) در ناحیه زیر جلد دست یا پا ( سابکلاوین یا فمورال ) بگذارد ( شانت ). سپس براساس تجویز پزشک ، باید هر دو سه روز یک بار برای انجام دیالیز وتخلیه مواد سمی وزاید خون به بیمارستان یا مرکز دیالیز مراجعه شود. در حقیقت افرادی که دیالیز می شوند کسانی هستند که به دلایلی که ذکر خواهد شد کلیه های خود را از دست داده اند وبه دیالیز ویا احتمالاً پیوند کلیه نیاز دارند.

چه افرادی باید دیالیز شوند؟
1. افرادی که به نارساییهای حاد یا مزمن کلیه دچار شده اند وپزشک به آنها پیشنهاد دیالیز را بکند ( اورمی علامت دار ).
2. عفونت پرده روی قلب ( پریکاردیت ).
3. ازدیاد فشار خون وابسته به حجم.
4. ازدیاد غیر قابل کنترل پتاسیم خون واسیدوز شدید خون ویا حجم مفرط مایعات خون.
5. هرگاه عملکرد کلیه ها کمتر از پنج درصد طبیعی خود برسد.
علل نارسایی حاد یا مزمن کلیه عبارتند از :
اسهال ، استفراغ ، خونریزی ، فشار خون بالا ، سنگهای کلیه ، سرطان ، عفونتها ، مصرف خود سرانه داروها ، حساسیت ، سکته قلبی و...

عوارض دیالیز
شوک ، نارسایی قلبی ، زوال عقلی ، عفونت ، ایجاد لخته در خون ، عفونت صفاق . برای مصون ماندن از دیالیز باید در صورت بروز هر یک از علائم عنوان شده اقدامات درمانی قطعی انجام شود تا نارسایی کلیه ها رخ ندهد و مجبور به انجام دیالیز نیاشیم. هر چند پیشرفتهای علم پزشکی ، به ویژه پیوند کلیه ، این مشکل را تا حدی حل کرده وبرطول عمر مفید بیماران دیالیزی افزوده است اما در دسترس نبودن کلیه اهدایی وهزینه های بالای پیوند کلیه درهمه کشورهای دنیا از مشکلات عمده این بیماران است.

فرشته ی اخمو
شنبه ۱۴ مرداد ۹۱, ۰۱:۲۹
وازکتومی
Vasectomy
عقیم کردن مردان که به وازکتومی مشهور است. امروزه به عنوان یکی از بهترین وکم هزینه ترین روشهای کنترل جمعیت در جهان متداول است.
هنگامی که یک زوج موفق به این نتیجه رسیدند که از تولد مجدد نوزاد پیشگیری کنند وبه عبارتی دیگر به فکر آینده وتربیت ورشد بهتر فرزندان موجود باشند ، پس از مشورت با همدیگر ، مرد برای بستن لوله به پزشک مراجعه می کند. در این روش پس از بی حسی موضعی در ناحیه پوست روی بیضه ها حدوداً یک سانتی متر از مجرای منتقل کننده اسپرماتوزوئید ( وازدفران) را بر می دارند ودو انتهای دیگر را می دوزند ومجدداً مجرا را در داخل بیضه آزاد می کنند.
در این روش که حدوداً بیست دقیقه وبه صورت سرپایی وحتی بدون بخیه وتیغ جراحی نیز امکان پذیر است ، هیچ گونه عوارضی در بر ندارد.
هر چند در هر نوع جراحی کوچک وبزرگ رخدادهای نادری چون خونریزی وهماتوم وعفونت امکان پذیر است اما همه این عوارض به آسانی قابل درمان هستند. البته اسپرماتوزوئیدها ( مایع منی وعوامل ازدیاد نسل ) برای ماهها بعد از وازکتومی هنوز در سیستم مجرای پروگزیمال باقی می مانند که باید یک تا دو بار اسپرموگرام ( شمارش اسپرمها ) به فاصله یک تا دو ماه پس از وازکتومی توسط آزمایشگاه انجام پذیرد تا شمارش اسپرم منفی شود ( طبق پزشک معالج ).

فواید وازکتومی
1. بهترین روش کنترل وپیشگیری از بارداری است.
2. کم هزینه وفاقد عوارض است ( در مراکز بهداشتی ودرمانی به طور رایگان انجام می شود).
3. همسر مجبور نمی شود از قرصهای ضد بارداری و( ای یودی ) استفاده کند چون همگی دارای عوارض پزشکی هستند.
4. عمل بستن لوله زنان یا توبکتومی به مراتب سخت تر وعارضه دار تر از وازکتومی است.
5. نتایج این عمل از سالها پیش در آمریکا واروپا برای همگان ثابت شده است ومردان این کشورها پس از اولین بارداری اقدام به وازکتومی می کنند هر چند گروهی نیز تمایل به وازکتومی پس از دومین فرزند را نشان می دهند.
6. در صورتی که فردی پس از وازکتومی تمایل به تولد فرزند دیگری داشت می تواند به پزشک مراجعه کند وپس از جراحی به حالت اولیه بر گردد.

فرشته ی اخمو
دوشنبه ۱۶ مرداد ۹۱, ۰۰:۰۶
نازایی
Infertility
معمولاً نخستین نگرانی زوجهای جوان در ماههای اول پس از ازدواج ، مشکل حامله شدن همسر است به ویژه در شهرستانها واماکنی که از نظر بافت فرهنگی واجتماعی ، سنتها وباورهای غلط هنوز در قشرهای پایین ومتوسط نفوذ دارند، مشکلات نازایی دو چندان می شود وافراد خانواده عروس وداماد وبستگان وحتی همسایه ها ، همگی از تازه عروس جویای وضع بارداری او هستند وبه طور خواسته وناخواسته آنها را دریک فشار روحی وجسمی شدید قرار می دهند.
چه بسا از زوجهای جوان تمایلی به داشتن فرزند ندارند، اما پس از ازدواج در چند سال اول ، به دلیل مشکلات تحصیل وشرایط کاری علی رغم میل این زوج جوان ، مسائل باردار شدن همسر همیشه مورد بحث وتجسس است. منظور از تعریف نازایی آن است که زوجین پس از یک سال نزدیکی طبیعی ، باروری وحاملگی در زن صورت نگیرد. هر چند اکثریت زنان پس از سال اول زندگی شرایط باروری وحاملگی را پیدا می کنند.

علل ناباروری
علل ناباروری در مرد وزن با یکدیگر متفاوت است. حدود 40 درصد موارد علت وعامل نازایی مردها هستند. در نتیجه به تفکیک علل نازایی در مرد وزن اشاره می شود.

علل ناباروری در مردها
کاهش تولید اسپرم ، کاهش حرکت اسپرم ، عدم تکامل نهایی اسپرماتوزوئید ( مثلاً در اسپرم ، سر وتنه یا دم وجود نداشته باشد ) ، واریکوسل ( تورم عروق بالای بیضه ها در مردان )، استعمال دخانیات ، ناتوانی جنسی ، سابقه عفونتهای مزمن دستگاه تناسلی مرد، ناهنجاریهای مادرزادی ، عدم نزول بیضه ها ، سابقه بیماریهای اوریون در مرد ویا سوزاک وانسداد مجاری خروجی منی ، گرمای زیاد وبرخی علل ناشناخته دیگر.

علل نازایی در زن
انسداد لوله فالوپ ( لوله رحمی ) ، پولیپهای رحم وگردن رحم، عوامل مهبلی واختلالات ایمنی ، قطع عادت ماهیانه بدون تخمک گذاری ، اختلالات هورمونی در تخمدان ومغز ، سابقه عفونت دستگاه تناسلی مثل سل رحمی ولوله رحمی ، آندومتریوز، اختلال عملکردی تخمدان وعدم تخمک گذاری وسایر علل ناشناخته دیگر.

راههای تشخیص
معاینات بالینی وآزمایشگاهی ، سونوگرافی،هیستر وسالپنگوگرافی ، تست هورمونهای جنسی وپرولاکتین وتیروئیدی.

درمان
برای درمان نازایی خوشبختانه موفقیتهای شایان توجهی در جهان و ایران شده است ودر صورت پیگیریهای بیشتر وعدم یاس وسهل انگاری تقریباً می توان گفت که اکثریت زوجهای نازا می توانند صاحب فرزند شوند. لذا از طریق ازدیاد تولید اسپرم ودرمان عفونت یا ناهنجاریهای مرد و زن حتی جراحی برای درمان واریکوسل در مردان ویا مثلاً رحم دو شاخ در خانمها می توان بسیاری از نازاییها را درمان کرد.
با تجویز آمپولها وقرصهای تحریک کننده تخمک گذاری ویا سایر داروهای هورمونی در جهت تنظیم هورمونهای جنسی ومغزی می توان به نتایج سودمندی دست یافت.
روشهایی چون IVE ( لقاح آزمایشگاهی وانتقال جنین ) وهمچنین روش GIFT ( انتقال گامت به داخل لوله ) وروش AID ( تلقیح مصنوعی اسپرم ) همگی از پیشرفتهای روز افزون علم پزشکی هستند که خوشبختانه در ایران هم با موفقیت کامل صورت می گیرد. هر چند حدود 20 درصد از نازاییها بدون هیچ دلیل مشخصی هستند، اما با روشهای بالا می توان به درمان آنها نیز اقدام ورزید.

فرشته ی اخمو
دوشنبه ۱۶ مرداد ۹۱, ۰۰:۱۱
بیماریهای فصل گرما
Warm Season Diseases
همزمان با آغاز فصل گرما برخی بیماریها شیوع بیشتری پیدا کرده وحتی همه گیر می شوند زیرا حرارت ورطوبت دو عامل مهم در رشد وتکثیر بسیاری از باکتریها ، ویروسها وبیماریهای انگلی هستند. از جمله بیماریهایی که در فصل تابستان شایع است ودر خانواده هایی که مسائل بهداشتی را رعایت نمی کنند حداقل یک مورد از این بیماری مشاهده می شود عبارتند از : اسهال و استفراغ ، مسمویتهای غذایی، بیماریهای باکتریایی وانگلی ، گرما زدگی وحتی سرطان پوست ، بیماریهای عفونی و...
اینک به طور اختصار به شرح این بیماریها وراههای پیشگیری ودرمان آنها می پردازیم:

1. اسهال واستفراغ
Diarrhea & Vomiting
این بیماری به ویژه در کودکان وشیرخواران وسپس در بالغین در فصل گرما بسیار شایع است. علت این بیماری می تواند ویروسی ، باکتریایی ویا انگلی باشد. زیرا در فصل تابستان در صورت عدم رعایت اصول بهداشت فردی واجتماعی ، از طریق آب ، غذاهای آلوده ، میوه نشسته ، سبزیجات آلوده ، غذاهای لبنی فاسد وانتقال بیشتر میکروبها توسط مگس ، پشه وسایر عوامل مداخله گر ، میکروبها وارد بدن شده ودر مخاط روده جایگزین می شوند وبه دلیل ترشح مواد سمی از این میکروبها وانگلها مخاط روده دچار تورم والتهاب شده و سبب ازدیاد ترشحات روده ای واختلال در جذب مواد غذایی ومایعات می شود. تعدادی از میکروبها هم که به عنوان میکروبهای طبیعی در روده کوچک وبزرگ زندگی می کنند از این ضعف ایمنی وگوارشی بدن سوء استفاده کرده وآنها نیز به عنوان عامل بیماری زا عمل می کنند.
تعدادی از این عوامل مولد اسهال خونی هستند، از جمله : باکتریهایی چون شیگلا، اشریشیای مهاجم ویا انگلهایی چون آمیب وبرخی دیگر مولد اسهال حاد هستند. از جمله بیماریهایی مانند وبا ، تب تیفوئید ( سالمونلا) ویا بیماریهای ویروسی که مولد اسهال به ویژه در شیر خواران هستند.
علائم بالینی که یک بیمار دچار اسهال واستفراغ می تواند داشته باشد عبارتند از : تب ، لرز، سردرد، بی اشتهایی ، احساس کوفتگی عمومی بدن ، تشنج ، درد وپیچش پائین شکم همراه با اسهال واستفراغ وتهوع.

درمان
مهمترین عامل در درمان اسهال واستفراغ باید براساس جبران آب والکترولیتهای بیمار باشد وسپس درمان آنتی بیوتیکی که بر اساس نوع کشت آزمایشگاهی ودرمان اختصاصی مربوطه است. به طور کلی اکثر اسهالهای حاد میکروبی نیازی به درمان آنتی بیوتیکی ندارد بلکه تزریق مایعات داخل وریدی کلرید سدیم ویا محلول رینگر لاکتات وهمچنین محلولهای الکترولیتی خوراکی حاوی گلوکز وسدیم وکلروپتاسیم وبیکربنات ( ORS) ویا دیفنوکسیلات وکودئین ضرورت دارد.

پیشگیری
مهمترین اصل در پیشگیری ، رعایت بهداشت فردی واجتماعی است ودر رأس آن استفاده از آب آشامیدنی سالم است.از دیگر موارد می توان عدم تماس با حیوانات خانگی ، عدم استفاده از وسایل وابزار بهداشتی ، عدم مصرف هر نوع خوراکی فاسد، آلوده ومشکوک ویا سبزیجات خام ونشسته را نام برد. برای پیشگیری از اسهال مسافران، که در فصل تابستان بسیار شایع است ، گاه باید از آنتی بیوتیکها وتتراسایکلین ویا داکسی سایکلین به ویژه در سفر به مناطقی که از نظر اقلیمی ویا اجتماعی وبهداشتی ، تفاوت محسوسی با موطن فرد داشته باشند ، استفاده کرد.

فرشته ی اخمو
پنجشنبه ۱۹ مرداد ۹۱, ۲۱:۱۳
2 . مسمومیتهای غذایی
( Food Toxicity)
این بیماری که در تابستان بسیار شایع است در اثر مصرف غذاهای فاسد وآلوده به انواع میکروبها ، در بین گروهی از افراد یک خانواده ویا در یک مجموعه افراد که در یک جشن ، میهمانی یا اردویی هستند بروز می کند.
مصرف غذاهای رستورانهای بین شهری که در آنها رعایت اصول فریزر غذایی نشده وغذاهای پروتئینی از روزهای قبل در معرض گرما ومواد بیماری زا قرار گرفته ومستعد عفونت است ، یا حتی در منازل شخصی ، که به دلیل قطع برق ، اغذیه داخل یخچال فاسد شده ورعایت دقیق مصرف آنها صورت نمی گیرد، ویا مصرف کنسرو فاسد ومیوه هایی که بخشی از آنها فاسد ولهیده شده وشیرینی هایی که چند روز از تهیه آنها گذشته ، رخ میدهد که در این صورت عدم تحمل غذایی رخ داده وسموم معدنی مثل نیتریت سدیم وسموم آلی مانند قارچها وصدفهای سمی وارد بدن شده وهمراه با سایر مواد سم زا مانند باکتریها وویروسها ایجاد بیماری می کنند که در این میان سم بوتولیسم بسیار خطرناک بوده وکشنده است.

علائم
بی اشتهایی ، تهوع ، استفراغ واسهال وگاهی تب ، دل درد ، ضعف ، وکسالت .

درمان
ترمیم آب والکترولیتهای از دست رفته ودر صورتی که شوک ویا اختلال تنفسی رخ داده در بخش اورژانس بیمارستان باید آنها را برطرف کرد و هنگامی که به تشخیص بوتولیسم مشکوک باشیم باید آنتی توکسین پلی والان بیماری نیز تزریق شود. تجویز آنتی بیوتیک ضرورتی ندارد مگر اینکه در کشت آزمایشگاهی مدفوع ، میکرویها مشخص شوند.

پیشگیری
عدم مصرف غذاهای پروتئینی ، هیدرات کربنی، چربیهای مشکوک، وحرارت دادن حداقل 20 دقیقه غذاهای کنسروی ورعایت بهداشت در مورد غذاهای داخل یخچال وغذاهایی که در میهمانیها به طور گروهی مصرف می شوند.

فرشته ی اخمو
پنجشنبه ۱۹ مرداد ۹۱, ۲۱:۱۶
3.بیماریهای باکتریایی وانگلی
Bacterial & Parasit Diseases

تعداد کثیری از باکتریها وانگلها برای رشد وتکثیر خود نیاز به دمای مناسب دارند. بدین منظور اکثر این میکروارگانیسمها در فصلهای سرد به صورت نهفته وکمون باقی می مانند ودر فصول گرم سال به رشدی تصاعدی می پردازند ، مانند عفونتهای گلو، دستگاه گوارش وتناسلی ، پوست وخون .
بیماری وبا که با یک اسهال حاد عفونی آغاز می شود در اثر آلودگی غذا ویا مایعاتی که به طریقی با مدفوع بیماران ناقل میکروب در تماس هستند به وجود می آید ومیکروب در روده کوچک مولد ترشح سم شده وباعث بروز ترشح شدید آب وکلر در روده و کاهش جذب مجدد سدیم می شود که شاید حجم مدفوع خارج شده در 24 ساعت به 15 لیتر هم برسد که اگر درمان فوری صورت نگیرد در 50 % موارد کشنده است وبه راحتی نیز همه گیر می شود.واکسن وبا نیز گاه مفید است اما نقش اساسی را باید در بهداشت آب وغذاها وحرارت وسایل در معرض خطر دانست ودرمان به صورت آب والکترولیت تراپی از راه ورید وتجویز تتراساکلین است. بیماریهای انگلی از جمله کرمک که در کودکان شیوع فراوان دارد، حتی در هوای خشک نیز می تواند از راه هوا وارد دهان شود وتخم مربوطه سپس در روده ها جایگزین ومراحل رشد خود را طی می کند.
عفونتهای چشمی در فصل تابستان به دلیل آلودگی هوا و ورود گردوغبار به چشم ومساعد کردن ملتحمه چشم برای حساسیت وعفونت نیز به ویژه در افرادی که مستعد هستند شایع است از جمله افراد دیابتی ویا افراد مسن وکودکان که آسیب پذیرند. عفونت های ویروسی مانند تبخال تناسلی نیز در فصل تابستان به ویژه در افراد مونث که لباسهای تنگ وچسبیده می پوشند از شیوع بالایی برخوردار است.

فرشته ی اخمو
پنجشنبه ۱۹ مرداد ۹۱, ۲۱:۲۰
4 .گرما زدگی
( Heat –Stroke)

گرمای زیاد سبب اتساع عروق محیطی وازدیاد ضربان قلب وتولید عرق فراوان می شود واگر فرد در چنین وضعیتی به حالت ایستاده وبی حرکت بماند احتمال بروز سنکوپ وجود دارد وفعالیت عضلانی متوسط تا حدی می تواند از این حالت جلوگیری کند. در برابر گرما از دست دادن مایعات از بدن حتی به 4 لیتر در ساعت نیز می رسد واگر این وضعیت ادامه داشته باشد وفعالیت بدنی شدید مثل دویدن یا کارهای عضلانی وحمل ونقل اجسام نیز به آن افزوده شود سبب بروز از دست دادن ناگهانی شعور ونارسایی مرکز حرارت در مغز وتب شدید وقطع تعریق می شود. این حالتها در افرادی که دارای بیماریهای قلب وعروقی ، الکلیسم وچاقی نیز هستند شدت بیشتری دارد.

علائم
سردرد، سرگیجه ، تهوع ، حالت تیرگی شعور ،تشنج ، اختلال بینایی ، اغما، گرم شدن پوست بیمار ونبض سریع . این حالتها در حین مسافرتها در فصل تابستان در صورت گرمای شدید شهرها ویا خیابانهای بین دو شهر ویا در ارتفاعات در اثر کوهنوردی و ورزشهای گوناگون نیز رخ می دهد.

درمان
در درجه اول کاهش سریع دمای بدن با انتقال فرد گرما زده به مکانی سایه وخنک ، بیرون آوردن لباس ها وپاشیدن آب به تمام بدن ومالیدن الکل، در برابر باد قرار دادن یا باد زدن او . در اولین فرصت استفاده از وان آب سرد، کیسه یخ وحوله سرد ضروری است. برای کنترل لرز وهذیان وتحمل مراحل درمان در صورتی که بیمار به هوش است باید از 50 ـ 250 میلی گرم کلرپرومازین از راه عضلانی استفاده شود. راه تنفس بیمار نیز باید باز باشد واکسیژن رسانی نیز کامل شود.

فرشته ی اخمو
جمعه ۲۰ مرداد ۹۱, ۰۳:۴۰
5 . سرطان پوست
( Skin Cancer)

امروزه در پزشکی قطعاً به اثبات رسیده است که عامل اساسی در بروز سرطان پوست ، اشعه ماورای بنفش خورشید است.
البته برای بروز سرطان پوست از نوع سرطان سلولهای سنگفرشی و سلولهای بازال باید این اشعه برای سالیان متمادی بر بدن بتابد واشعه به طور تجمعی در بدن ذخیره شود وسرطان زا شود که این حالت در نزد افرادی که شغل آنها بیشتر در فضای آزاد ومقابل خورشید است وساعات زیادی از روز را در این وضعیت قرار می گیرند از جمله ماهیگیران وکارگران مزارع وساختمانهای بلند ویا افرادی که در ارتفاعات بالاتری زندگی می کنند بیشتر است. از طرفی سرطان پوست از نوع ملانوم بدخیم بیشتر در افرادی رخ می دهد که برای مدتی کوتاه ، مثلاً 2 هفته ، برای برنزه شدن به ساحل دریا می روند وبه طور مستمر آفتاب می گیرند وضایعات خال مانند سیاه یا قهوه ای تیره در پوست آنها ایجاد می شود که منجر به زخم شدن وخونریزی می کنند.
البته آفتاب معمولی روزانه ، برای عموم مردم برای حدود نیم ساعت به ویژه برای افراد مونث بالای 45 سال مفید است. زیرا خانم های چندزا در طول دوران حاملگی مقداری از کلسیم استخوانشان به جنین منتقل شده ودچار علائم استئوپورز در سنین بالای 45 سال می شوند وگهگاه دردهای استخوانی وعضلانی وضعف وخستگی در آنها بروز می کند.

فرشته ی اخمو
جمعه ۲۰ مرداد ۹۱, ۰۳:۴۴
خون دماغ
Epistaxis

شاید خونریزی از بینی را هر فردی در طول زندگی خود برای یک یا چند بار تجربه کرده باشد. شایعترین علت خونریزی از بینی ، ضربه است که سبب پاره شدن رگهای داخل بینی شده ودر نهایت سبب خروج خون از سوراخهای بینی می شود.

علل
ضربه به بینی وسر وصورت ، فشار خون بالا، تصلب شرائین، سرطان خون ، اختلالات انعقادی خون ، هوای خشک ودستکاری بینی.

علائم بالینی
آشکارترین علامت بالینی در خون دماغ ، خروج خون از بینی است که معمولاً می تواند به صورت خفیف تا شدید وگاهی نیز حاوی ترشحات فشار خون وضعف وبیحالی عمومی شده وفرد خون دماغ شده را در معرض آسیب های جدیتر قرار دهد.

درمان
برای درمان خون دماغ، ابتدا باید تشخیص داد که علت آن چیست ومحل خونریزی از قسمت قدامی بینی است یا خلفی ، وسپس به درمان آن پرداخت. هنگام خونریزی ناشی از ضربه که میزان خونریزی از بینی کم باشد ویا خون دماغ ناشی از نور خورشید وگرمای زیاد باشد می توان با پایین نگهداشتن سر بیمار وبستن دو سوراخ بینی وی با دو انگشت شست واشاره خود بیمار، برای مدت چند دقیقه ، خون دماغ را درمان کرد و می توان پنبه یا گاز استریل در سوراخ بینی گذاشت تا خون ولخته شود.
مالش دادن با یخ در روی پوست بینی ویا تماس با آب سرد در همان نواحی نیز سبب انقباض عروق وانسداد عروق بینی می شود ومی توان هر دو کار را با هم انجام داد. گاهی نیز استفاده از دستگاه مکش ( ساکشن) برای خروج لخته های خون وخون تاره ضرورت می یابند. آغشته ساختن گلوله پنبه با محلول اپی نفرین یک در هزار و گذاشتن در محل سوراخ بینی ، به ویژه در محل خونریزی مفید است. استفاده از نیترات نقره ومحلول گزیلوکائین وکوتریزاسیون نیز در برخی موارد ضرورت می یابند. اگر محل خونریزی در قسمت خلفی سوراخ بینی باشد باید با گاز استریل ( پک ) که بدین منظور تعبیه شده است از طریق دهان سوراخ بینی را بست وخونریزی را کنترل کرد. ( البته این عمل باید حتماً توسط پزشک یاافراد با تجربه صورت گیرد.)

پیشگیری
با استفاده از قرص وپماد ویتامین A وسایر مواد نرم کننده پوست ودیواره بینی وعدم تماس طولانی مدت با نور خورشید ویا هوای خشک ومواظبت از ضربه های خارجی ( ورزشی و... ) وانجام آزمایشان چکاپ می توان از بروز خونریزی از بینی پیشگیری کرد.

فرشته ی اخمو
پنجشنبه ۲۶ مرداد ۹۱, ۱۸:۰۷
فتق
Herni
فتق در واقع به نوعی بیرون زدگی عضو گفته می شود ومی تواند در بسیاری از اعضای بدن انسان از مغز گرفته تا شکم ایجاد شود. فتق دارای انواع گوناگون است وهر یک مشخصات خاص خود را دارند وروشهای درمانی آنها نیز متفاوت است که به شرح هر یک از آنها می پردازیم:

1 . فتق مغبنی ( فتق کشاله ران )
این فتق در مردان ، 20 برابر زنان است ودر جدار تحتانی شکم ایجاد می شود وبر دو نوع مستقیم وغیر مستقیم است. فتق مستقیم کشاله ران معمولاً بیشتر مخصوص آقایان بالای 40 ساله است ودر افرادی که با سرفه های مزمن آسم روزها را سپری می کنند ویا چاق هستند ودچار یبوست می شوند ودر توالت زور می زنند شایع تر است. این فتق بیشتر در دو طرف کشاله ران وجود دارد وباید جراحی شود زیرا در جدار شکم نوعی نقص آناتومی وجود دارد. در نوع غیر مستقیم ،که در زنان نیز مشاهده می شود ، به صورت یک توده برآمده در کشاله ران، به ویژه در هنگام سرفه زدن مشاهده می شود ودر کودکان وجوانان گاهی مادر زادی بوده ومی تواند هیدروسل ایجاد کند. درمان فتق کشاله ران نوع غیر مستقیم هم جراحی است. فتق کشاله ران در نوزادان را به محض تشخیص باید جراحی کرد.

2. فتق رانی
این فتق در طرف داخل ران تشکیل می شود وبیشتر در زنان مشاهده می شود ولی در مردان وکودکان نیز وجود دارد. درمان فتق رانی نیز جراحی است زیرا می تواند سبب اختناق روده ها شود.

3 . فتق نافی
این فتق در شیر خواران ، بالغین مرد وزنان چاق وچند زا شایعتر است. در نوزادانی که کم کاری غده تیروئید دارند ویا نارس هستند نیز این فتق شایع است. درمان فتق نافی نیز جراحی است.

4.فتقهای مخصوص دستگاه تناسلی زنان
این نوع فتق ها به سیستوسل ( فتق دیواره مثانه به داخل واژن را سیستوسل می گویند که می تواند باعث بی اختیاری ادراری وتکرار ادرار شود ) ورکتوسل ( فتق رکتوم به داخل واژن را گویند ) وآنتروسل ( فتق روده به داخل واژن ) مشهورند ودرمان هر سه نوع فتق جراحی است.

5.فتقهای کم شایع
فتق قسمت فوقانی معده ( تحتانی مری)، فتق دیافراگمی( ورود روده ها به داخل ریه ) وفتق جناغی دنده ای نیز همگی به جراحی نیاز دارند. فتق های مغزی از نوع فتق مخچه وساقه مغز وفتق دیسک بین مهره ها که به طرف کانال نخاعی رفته ودردهای دیسک وسیاتیک را به ویژه در هنگام سرفه زدن وخم شدن وکار کردن ایجاد می کند.

h.va
پنجشنبه ۰۹ شهریور ۹۱, ۱۳:۳۲
ما هنوز پزشک خانواده ثبت نام نکردیم!هنوز وقت هست؟

عرض از مبدا
جمعه ۱۷ شهریور ۹۱, ۱۰:۲۶
میخچه و درمان آن

پوست یكی از حساس ترین مناطق بدن به شمار می رود و با كوچك ترین فشاری، عكس العمل نشان می دهد و این واكنش ها به صورت های مختلفی همچون تورم، قرمزی، تاول و ... بروز می کنند.
میخچه هم به عنوان یك ضایعه پوستی، نوعی واكنش طبیعی بدن برای حفاظت از خود است.
گاهی توجه نكردن به پوشش و حفظ بهداشت پاها كه قلب دوم ما هستند، می تواند باعث ایجاد ناراحتی و درد در آن ناحیه شود. بنابراین اگر شما هم از آن دسته آدم*هایی هستید كه به دنبال كفش های تنگ و نوك باریك هستید، حتما با واژه میخچه آشنایی دیرینه ای دارید.
میخچه ضایعه ای پینه ای شكل از پوست مرده است كه معمولا در سطوح نازك و بدون موی پوست به خصوص در قسمت پشتی پنجه پا یا انگشتان یا در قسمت ضخیم تر پوست كف دست و پا ایجاد می شود. میخچه زمانی به وجود می آید كه فشار وارده بر پوست حالتی بیضوی یا شبیه بیضی در پوست ایجاد كند كه مركز آن کانون فشار است و به مرور زمان گسترده می شود. اگر تحریك به طور مستمر روی بافت های تولید كننده میخچه ادامه یابد، حتی پس از حذف آن، پوست مجددا تولید میخچه می كند. مكانی كه میخچه ایجاد می شود، باعث ایجاد میخچه های نرم و سخت می شود. انواع سخت معمولا در سطوح خشك و مسطح پوست و انواع نرم آن بین انگشت های نزدیك ایجاد می شوند.
آیا میخچه همان پینه است؟
خیر. میخچه و پینه دو ضایعه پوستی مشابه هستند، ولی تفاوت هایی میان آن ها وجود دارد. پینه زمانی ایجاد می شود كه لایه های پوست به دلیل فشارها و سایش های پی در پی ضخیم و سخت می شود. این حالت بیشتر در زیر مفاصل انگشتان پا یا در پاشنه پا و دست ها و هر نقطه ای از بدن كه تحت فشار باشد ظاهر می شود. پینه ها در واقع راه طبیعی بدن برای محافظت از خود بوده و معمولا دردناك نیستند. زمانی كه پینه گسترده شده و در مركز آن سلول های مرده پوست تجمع می كنند، تبدیل به میخچه می شود. بهترین مثالی كه برای پینه می توان زد در انگشت دانش آموزان است كه به مدت طولانی مداد را در دست می گیرند یا افرادی كه كارهای دستی خشن را زیاد انجام می دهند. پینه در این گونه افراد بسیار شایع است.
اما میخچه معمولا در قسمت بالایی انگشتان پا و یا در كناره و جاهای برجسته پاها ایجاد می شود و عموما به دلیل این كه اعصاب پوست را درگیر می كند دردناك می شود. به علاوه میخچه كوچك تر از پینه است.
به طور كلی میخچه و پینه، راه* ای طبیعی هستند كه بدن برای حفاظت از خود استفاده می كند.
چه افرادی بیشتر به میخچه مبتلا می شوند؟

میخچه در میان زنان شایع تر از مردان است. زن ها به دلیل پوشیدن كفش های نوك تیز و پاشنه بلند و تحت فشار قرار گرفتن پاها و انگشتان بیشتر به این ضایعه مبتلا می شوند. این ضایعه معمولا با درد و تورم همراه است. پوشیدن كفش های تنگ یا شل هم به دلیل سایش پا با كفش ممكن است باعث بروز میخچه شود.
افرادی كه دچار ناهنجاری های استخوانی هستند هم در معرض خطر ابتلا به میخچه قرار دارند.
افراد دیابتی در مقابل مشكلات پوستی بسیار آسیب پذیرند و به سرعت از این ناحیه دچار دردسر می شوند. پس توصیه می شود این بیماران از كف های مناسب و اندازه پای خود استفاده كنند و همیشه مراقب بهداشت پای خود باشند.
علاوه بر این، ورزشكاران از جمله فوتبالیست ها، كوهنوردان و نیز كسانی كه دچار انحراف كف پا هستند، استعداد بیشتری برای ابتلا به میخچه دارند.
چه كنیم تا به میخچه مبتلا نشویم؟

همیشه می گویند علاج واقعه قبل از وقوع باید كرد، اما كو گوش شنوا؟! همه ما آنقدر دست روی دست می گذاریم و آن قدر سهل انگاری می كنیم تا بیماری به سراغ مان می آید و آن وقت به دنبال راه چاره می گردیم. بیایید یك بار هم شده، قبل از درمان، پیشگیری كنیم.
میخچه از آن دست بیماری هایی است كه اگر مراقب باشید هیچ وقت به سراغ تان نمی آید.
میخچه در اثر قرار گرفتن در معرض فشار و سایش ایجاد می شود پس در اولین قدم سعی كنید از پوشیدن كفش های تنگ و نوك تیز و پاشنه بلند خودداری كنید.
همیشه جوراب مناسب به پا كنید و پاهای خود را با نرم كننده ها و مرطوب كننده ها نرم نگه دارید. شستن مرتب پاها و خشك كردن آن ها را فراموش نكنید. این راهكارها شاید در ظاهر بسیار ساده و پیش پا افتاده به نظر برسند، ولی نقش بسیار موثری هم در پیشگیری و هم در درمان میخچه دارد. مطمئن باشید به امتحانش می ارزد.
بریدن میخچه با چاقو، ناخن گیر یا سوزاندن آن می تواند موثر باشد؟
گهگاه شاهد آن هستیم كه افراد با وسایل ذكر شده به جان میخچه پای خود می افتند و به تصور خود می خواهند از شر آن خلاص شوند. غافل از این كه با این كار نه تنها از این بیماری رها نمی شوند، بلكه ممكن است خطر ابتلا به عفونت را در خود افزایش دهند. بریدن میخچه، كاری حرفه ای است كه فقط توسط پزشك و در مطب می تواند صورت گیرد و درنتیجه اقدام خودسرانه نه تنها سودی نخواهد داشت، بلكه مطمئنا برای بیمار مضر هم خواهد بود.
آیا استفاده از سنگ پا می تواند در رفع قسمت های خشن میخچه موثر باشد؟
كشیدن سنگ پا یا كیسه حمام در حالی كه پوست با آب نرم شده، اگرچه می تواند باعث برداشته شدن پوست ضخیم ناحیه میخچه شود، ولی می تواند خطر عفونت را بالا ببرد، مخصوصا در افراد مبتلا به دیابت این كار بسیار خطرناك است. به همین دلیل پزشكان هرگز چنین كاری را توصیه نمی*كنند.
چسب های میخچه چقدر در درمان آن موثرند؟

یكی از روش های درمانی كه امروزه بسیار رایج شده، استفاده از چسب های میخچه است كه می توان آن ها را از داروخانه تهیه كرد. این روش درمانی، به ظاهر ساده بوده و چون چسب ها حاوی اسید سالیسیلیك است ممكن است پوست را تحریك كرده و باعث ایجاد عفونت شود، به خصوص در افرادی كه جریان خون ضعیفی دارند. از سویی، این چسب ها تنها در مواردی كه میخچه بسیار خفیف و سطحی باشد موثر است. بنابراین پزشكان استفاده از چسب های میخچه را خیلی توصیه نمی كنند، مگر در موارد سطحی.
درمان های مناسب میخچه كدام است؟
در صورت باقی ماندن میخچه و دردناك شدن آن، باید به پزشك مراجعه كنید تا از خطر عفونت آن جلوگیری كنید. پزشك در مطب، میخچه را با یك چاقوی جراحی برمی دارد. این كار باید توسط افراد متخصص انجام شود، چون انجام آن توسط افراد ناوارد، باعث عفونت و عود مجدد میخچه می شود.
به عنوان یكی از درمان های موثر میخچه به فریز كردن می توان اشاره كرد كه در این روش پزشك میخچه را با نیتروژن مایع فریز می كند كه ممكن است به خاطر انجماد پا، كمی دردناك باشد.
یكی دیگر از درمان هایی كه موثر بودن آن به اثبات رسیده است، استفاده از درمان سنتی سیر است. در این روش توصیه می شود یك حبه سیر را له كرده و به صورت مرهم روی ضایعه میخچه قرار دهید و این كار را چندین بار انجام دهید. در صورت تداوم این عمل، میخچه به كلی از بین می رود.
البته در كنار همه این درمان ها، اصلاح راه رفتن، استفاده از كفش مناسب و رعایت بهداشت پاها هم به درمان میخچه كمك می كند.
با تمام این حرف ها، گاهی برخی از افراد ترجیح می دهند با این ضایعه كنار بیایند. البته درست است كه میخچه برای سلامتی انسان خطری ندارد، ولی به مرور زمان می تواند دردناك شده و باعث ناراحتی فرد شود.
علاوه بر این، در صورتی كه پس از مدتی، درمان صورت نگیرد، با ضخیم شدن پوست، به تدریج بدن، محل میخچه را بیگانه تلقی می كند و باعث ایجاد زخم هایی در آن ناحیه می شود و در نهایت منجر به عفونت آن می گردد. پس بهتر است تا كار به جاهای وخیم تر نرسیده است، دست به كار شوی

فرشته ی اخمو
دوشنبه ۱۷ مهر ۹۱, ۱۹:۱۵
باورهای غلط در زندگی روزمره مردم ایران

با پیشرفت علم وتکنولوژی ودانش بشر، انتظار نمی رود که هنوز برخی از باورهای غلط وناصحیح در میان مردم وخانواده رواج داشته باشد ومردم نیز بر همین اساس، از اصول واقعی زندگی منحرف شوند. تعداد باورهای غلط در زندگی روزمره مردم ایران به حدی است که نمی توان همه آنها را در این مقوله گنجاند. این باورهای غلط در مطبها وبیمارستانها وامور مربوط به بهداشت ودرمان بیشتر مشاهده می شود. معمولاً هر چه سطح فرهنگ عمومی واجتماعی ملتی پایینتر باشد شیوع خرفات وباورهای نادرست زندگی در آن جامعه بیشتر است. برخی از باورهای غلط در ایران عبارتند از :

1. باور غلط در برداشتن استخوان ماهی یا تخم وهسته میوه جات وغذاها از گلوی کودکان. برخی خانواده ها به جای بردن کودک به مطب پزشک در آغاز شایسته می دانند فرزندشان را نزد شعبده بازان محلی که به نام استخوان بردار مشهورند ببرند وهنگامی که از ناتوانی او اطمینان یافتند فرزندشان را نزد پزشک متخصص می برند. باید دانست که این افراد شیاد گاهی با برخی ترفندهای خاص، تخم میوه جات یا استخوان مرغ وماهی را از زیر آستین ویا لای انگشتان خود بیرون آورده واز ساده لوحی اولیای کودک ، سوء استفاده می کنند وگاهی هم با دستکاری گلوی کودک سبب آبسه وعفونت حنجره ولوزه ها می شوند که معمولاً برای درمان باید عمل جراحی کنند. اینگونه اولیا باید بدانند که حتی اگر استخوان ماهی در سطح لوزه کودک گیر کند باید وی را نزد پزشک ببرند تا با پنس وسایر وسایل پزشکی استریل آن را خارج سازند.
نگارنده بارها وبارها در مطب وبیمارستان شاهد عوارض ناشی از تحریکات گلوی کودکان توسط افراد شیاد محلی بوده ام وحتی بارها برای اثبات این قضیه ، به اولیای کودک آموزش هم داده ام که اگر در حالت سلامت کامل کودکتان ، او را به نزد این گونه افراد ببرید آنها یک استخوان قلابی برایتان خواهند ساخت واز گلوی کودک در خواهند آورد. لازم به ذکر است که بسیاری از مراجعه کنندگان به این افراد خوشبختانه به نیت سوء آنها پی برده اند واز این باور غلط دوری جسته اند.

2. باور غلط در مصرف نیمه کاره وخود سرانه آنتی بیوتیک ( چرک خشک کن ) که متأسفانه در ایران بسیار رواج دارد وگروهی از مردم خود سرانه اقدام به مصرف مثلاً 10 کپسول آمپی سیلین برای گلو یا سینوزیت می کنند که این خود سبب می شود تا در آینده به شلی دریچه قلبی دچار شوند ویا این که آنتی بیوتیک تجویز شده توسط پزشک را که مثلاً 40 عدد است به میزان 20 عدد می خورند ویا نصف شیشه از شربت مثلاً آموکسی سیلین را به کودکشان می خورانند و وقتی بهبودی ظاهری را در کودکشان دیدند از مصرف بقیه دارو صرف نظر می کنند. تأکید می شود که مصرف خود سرانه آنتی بیوتیکها، سبب مقاومت دارویی شده وخطرات جدی به دنبال دارد.

3.باور غلط در حجامت نیز سبب شده تا با کشیدن تیغ بر پشت شانه وپاها در بدن فرد ایجا عفونت خون وعوارض جدی شده وحتی قطع اعصاب بدن وفلجی رخ می دهد. این گروه از مردم بر این باور غلط تکیه دارند که خونشان کثیف است وباید حجامت شوند درحالی که از دیدگاه پزشکی باید به سازمان انتقال خون یا اماکنی که برای اهدای خون مشخص شده رفت وخون را به صورت استریل اهدا کرد. از طرفی چیزی به نام کثیفی خون که نزد عامه رایج است اصلاً در پزشکی وجود ندارد. البته در حجامت اسلامی امروزه این موارد را رعایت می کنند ودارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت ودرمان هستند.

4 . باور غلط در داشتن پسر یا دختر، که متاسفانه در ایران وبه ویژه در روستاها وبرخی از شهرستانهای کشور بسیار جدی است. باید دانست که این باور نادرست ، ریشه در اندیشه های پوسیده بیش از دو هزار سال پیش دارد، که در آن زمان دلایل اقتصادی داشت.

5 . باور غلط در تعداد فرزندان نیز از مشکلات دیگر جوامع جهان سوم است. متاسفانه برخی از مردم به کنترل موالید اعتقاد ندارند وبر این باورند که تعداد فرزندان هر چند نفر که باشد اشکالی ندارد، غافل از این که چگونه به تربیت صحیح آنها بپردازند ویا هزینه های زندگی وآینده آنها را در نظر بگیرند. معمولاً کودکانی که در خانواده پر جمعیت رشد می کنند به انحرافات اجتماعی وفقر واعتیاد ودزدی وفحشا کشیده می شوند زیرا اولیا فرصت وحوصله وهزینه بهداشت ونگهداری مثلاً 4 یا 5 فرزند خانواده را ندارند ومعمولاً یک یا چند نفر از این کودکان احتمال گرایش به انحرافات اجتماعی را دارند.

6. باور غلط در تعارفات بیجا.

7. باور غلط در هزینه های ازدواج وخرید جواهرات ولوازم تجملی وتشریفاتی برای جهیزیه ومهریه های سنگین.

8. باور غلط در انتخاب همسر پولدار ویا بسیار زیبا.

9. باور غلط در رشته تحصیلی فرزندان ( که حتماً باید فرزندم دکتر ، مهندس ، کارشناس و.. شود ).

10. باور غلط نسبت به توانایی شکسته بندهای محلی ( با توجه به اینکه ممکن است در جوار منزل متخصص ارتوپدی وجود داشته باشد).

11. باور های غلط در رژیم های غذایی ارائه شده از سوی کسانی که هیچ آگاهی نسبت به علم تغذیه ندارند.

12.باور غلط نسبت به چاقی یا لاغری وانجام توصیه های افراد فاقد صلاحیت پزشکی برای درمان آن.

13.باور غلط در روش نشستن ویا مطالعه کردن وراه رفتن. بسیاری از افراد به روشهای علمی اینگونه امور که بسیار سهل وآسان است عمل نمی کنند ودچار کمر درد، پا درد، آرتروز و.. می شوند.

14. باور غلط در مسافرت ومسائلی که باید هنگام سفر برای حفط تندرستی وسلامتی مراعات کرد..

یاانیس النفوس
دوشنبه ۱۷ مهر ۹۱, ۱۹:۲۳
باورهای غلط در زندگی روزمره مردم ایران

با پیشرفت علم وتکنولوژی ودانش بشر، انتظار نمی رود که هنوز برخی از باورهای غلط وناصحیح در میان مردم وخانواده رواج داشته باشد ومردم نیز بر همین اساس، از اصول واقعی زندگی منحرف شوند. تعداد باورهای غلط در زندگی روزمره مردم ایران به حدی است که نمی توان همه آنها را در این مقوله گنجاند. این باورهای غلط در مطبها وبیمارستانها وامور مربوط به بهداشت ودرمان بیشتر مشاهده می شود. معمولاً هر چه سطح فرهنگ عمومی واجتماعی ملتی پایینتر باشد شیوع خرفات وباورهای نادرست زندگی در آن جامعه بیشتر است. برخی از باورهای غلط در ایران عبارتند از :

1. باور غلط در برداشتن استخوان ماهی یا تخم وهسته میوه جات وغذاها از گلوی کودکان. برخی خانواده ها به جای بردن کودک به مطب پزشک در آغاز شایسته می دانند فرزندشان را نزد شعبده بازان محلی که به نام استخوان بردار مشهورند ببرند وهنگامی که از ناتوانی او اطمینان یافتند فرزندشان را نزد پزشک متخصص می برند. باید دانست که این افراد شیاد گاهی با برخی ترفندهای خاص، تخم میوه جات یا استخوان مرغ وماهی را از زیر آستین ویا لای انگشتان خود بیرون آورده واز ساده لوحی اولیای کودک ، سوء استفاده می کنند وگاهی هم با دستکاری گلوی کودک سبب آبسه وعفونت حنجره ولوزه ها می شوند که معمولاً برای درمان باید عمل جراحی کنند. اینگونه اولیا باید بدانند که حتی اگر استخوان ماهی در سطح لوزه کودک گیر کند باید وی را نزد پزشک ببرند تا با پنس وسایر وسایل پزشکی استریل آن را خارج سازند.
نگارنده بارها وبارها در مطب وبیمارستان شاهد عوارض ناشی از تحریکات گلوی کودکان توسط افراد شیاد محلی بوده ام وحتی بارها برای اثبات این قضیه ، به اولیای کودک آموزش هم داده ام که اگر در حالت سلامت کامل کودکتان ، او را به نزد این گونه افراد ببرید آنها یک استخوان قلابی برایتان خواهند ساخت واز گلوی کودک در خواهند آورد. لازم به ذکر است که بسیاری از مراجعه کنندگان به این افراد خوشبختانه به نیت سوء آنها پی برده اند واز این باور غلط دوری جسته اند.

2. باور غلط در مصرف نیمه کاره وخود سرانه آنتی بیوتیک ( چرک خشک کن ) که متأسفانه در ایران بسیار رواج دارد وگروهی از مردم خود سرانه اقدام به مصرف مثلاً 10 کپسول آمپی سیلین برای گلو یا سینوزیت می کنند که این خود سبب می شود تا در آینده به شلی دریچه قلبی دچار شوند ویا این که آنتی بیوتیک تجویز شده توسط پزشک را که مثلاً 40 عدد است به میزان 20 عدد می خورند ویا نصف شیشه از شربت مثلاً آموکسی سیلین را به کودکشان می خورانند و وقتی بهبودی ظاهری را در کودکشان دیدند از مصرف بقیه دارو صرف نظر می کنند. تأکید می شود که مصرف خود سرانه آنتی بیوتیکها، سبب مقاومت دارویی شده وخطرات جدی به دنبال دارد.

3.باور غلط در حجامت نیز سبب شده تا با کشیدن تیغ بر پشت شانه وپاها در بدن فرد ایجا عفونت خون وعوارض جدی شده وحتی قطع اعصاب بدن وفلجی رخ می دهد. این گروه از مردم بر این باور غلط تکیه دارند که خونشان کثیف است وباید حجامت شوند درحالی که از دیدگاه پزشکی باید به سازمان انتقال خون یا اماکنی که برای اهدای خون مشخص شده رفت وخون را به صورت استریل اهدا کرد. از طرفی چیزی به نام کثیفی خون که نزد عامه رایج است اصلاً در پزشکی وجود ندارد. البته در حجامت اسلامی امروزه این موارد را رعایت می کنند ودارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت ودرمان هستند.

4 . باور غلط در داشتن پسر یا دختر، که متاسفانه در ایران وبه ویژه در روستاها وبرخی از شهرستانهای کشور بسیار جدی است. باید دانست که این باور نادرست ، ریشه در اندیشه های پوسیده بیش از دو هزار سال پیش دارد، که در آن زمان دلایل اقتصادی داشت.

5 . باور غلط در تعداد فرزندان نیز از مشکلات دیگر جوامع جهان سوم است. متاسفانه برخی از مردم به کنترل موالید اعتقاد ندارند وبر این باورند که تعداد فرزندان هر چند نفر که باشد اشکالی ندارد، غافل از این که چگونه به تربیت صحیح آنها بپردازند ویا هزینه های زندگی وآینده آنها را در نظر بگیرند. معمولاً کودکانی که در خانواده پر جمعیت رشد می کنند به انحرافات اجتماعی وفقر واعتیاد ودزدی وفحشا کشیده می شوند زیرا اولیا فرصت وحوصله وهزینه بهداشت ونگهداری مثلاً 4 یا 5 فرزند خانواده را ندارند ومعمولاً یک یا چند نفر از این کودکان احتمال گرایش به انحرافات اجتماعی را دارند.

6. باور غلط در تعارفات بیجا.

7. باور غلط در هزینه های ازدواج وخرید جواهرات ولوازم تجملی وتشریفاتی برای جهیزیه ومهریه های سنگین.

8. باور غلط در انتخاب همسر پولدار ویا بسیار زیبا.

9. باور غلط در رشته تحصیلی فرزندان ( که حتماً باید فرزندم دکتر ، مهندس ، کارشناس و.. شود ).

10. باور غلط نسبت به توانایی شکسته بندهای محلی ( با توجه به اینکه ممکن است در جوار منزل متخصص ارتوپدی وجود داشته باشد).

11. باور های غلط در رژیم های غذایی ارائه شده از سوی کسانی که هیچ آگاهی نسبت به علم تغذیه ندارند.

12.باور غلط نسبت به چاقی یا لاغری وانجام توصیه های افراد فاقد صلاحیت پزشکی برای درمان آن.

13.باور غلط در روش نشستن ویا مطالعه کردن وراه رفتن. بسیاری از افراد به روشهای علمی اینگونه امور که بسیار سهل وآسان است عمل نمی کنند ودچار کمر درد، پا درد، آرتروز و.. می شوند.

14. باور غلط در مسافرت ومسائلی که باید هنگام سفر برای حفط تندرستی وسلامتی مراعات کرد..






ببخشید شما رشتتون پزشکیه؟:-?:-?:-?

Opirus
جمعه ۱۹ آبان ۹۱, ۰۱:۴۳
ما هنوز پزشک خانواده ثبت نام نکردیم!هنوز وقت هست؟

اگه هنوزثبت نام نکردید اصلا نگران نباشید چون با ماکه ثبت نام کردیم هیچ فرقی نداره چون
هروقت که رفتیم پیش پزشک خانواده دکتر مربوطه فرمودندما4ماهه که حقوق نگرفتیم والان شما رو داریم مجانی ویزیت میکنیم ودرآخر دریغ از یک معاینه ی ساده ومعمول که قبل از اینکه پزشک خانواده فعال بشه پزشکان محترم انجام میدادن
وهنگام ارجاع دادن به پزشک متخصص برگه مربوطه روبماندادن <البته فکرکنم فراموش شد>ودرآخرویزیت آزاد پرداخت کردیم
باتشکر

شهداي اروند
یکشنبه ۲۱ آبان ۹۱, ۱۸:۵۹
فقط همین بس که ما شدیم از شیعیان وکلب این خاندانfile:///C:/Documents%20and%20Settings/intc09413/Desktop/New%20Folder/imgres1.htm

شهداي اروند
یکشنبه ۱۲ آذر ۹۱, ۱۹:۰۵
سلام میگن همش الکیه این طرح پزشک خانواده ما که هنوزاسم ننوشتیم

سائل الزهرا
یکشنبه ۱۲ آذر ۹۱, ۲۳:۲۵
سلام میگن همش الکیه این طرح پزشک خانواده ما که هنوزاسم ننوشتیم
وا
بابا برو اسم بنویس
حداقلش اینه که دکتر مفتی میری